تغییرات ظاهری تالار علیرغم تمام خوبیهایش مشکلاتی نیز دارد از جمله اینکه جهت نوشتن یک پست با پاراگرافبندی مناسب و نیز درج جدول و ... نیاز به اشنایی اولیه با تگهای HTML است که امیدوارم تیم مهندسی موسسه به زودی راهنمای مناسبی در حصوص تگهای قابل استفاده و روشهای پاراگراف یندی و جدول سازی ارائه نماید.

تا زمان تحقق این امر پیشنهاد می‌گردد با استفاده از این آدرس و مطالعه کدهای HTML موجود در آن نیارهای خود را برطرف سازید

samir karamkhani