دانشگاهی در بحرین ازمون cpa برگزار میکند ایا با قبولی در این ازمون و گرفتن مدرک cpa میشود در امریکا مشغول به کار شد به عنوان حسابدار رسمی؟ http://www.bibf.com