آیا میشه قانون بنفورد رو با استفاده از توابع و یا ماکروها در اکسل اجرا کرد؟

من جایی خوندم (البته سوات انگلیسیم خیلی خوب نیستا) که این قانون رو در خیلی از موارد برای کشف تقلب و مشخص کردن مواردی که احتمال وجود اشتباه درشون زیاده بکار برده میشه ولی توی توابع اکسل تابعی براش نیست خواستم بدون میشه از این قانون توی اکسل استفاده کرد.

به نام خداوند جان و خرد