کیفیت حسابرسی

0
100769 این مطلب رو نوشت. 25 اُكتبر 2014

در تحقیقات انجام شده داخل و خارج کشور معیارهای متفاوتی برای سنجش متغیر کیفیت حسابرسی بکار برده اند که می توان به اندازه، تخصص صنعت حسابرس و کیفیت اقلام تعهدی اشاره، بنظر شما که به طور مستقیم درگیر آن می باشید چه مولفه هایی از اولویت بالاتری در این امر برخوردار هستند؟

آخرین ویرایش 25 اُكتبر 2014

طه احمدزاده

1 نظرات
0
100557 این مطلب رو نوشت. 25 اُكتبر 2014

سلام

سلام به نظر من ترکیب سهامدارن و رعایت آئین رفتار و مراقبتهای حرفه‌ای حسابرسان خصوصا رقابت بر سر حق الزحمه حسابرسی در حال حاضر موثرترین عوامل بر کیفیت حسابرسی و گزارشهای مالی و حسابرسی است و در اولیت هستند.

البته اینها مواردی است که در داخل کشور نمود دارد.

آخرین ویرایش 26 اُكتبر 2014

samir karamkhani