کلمه حسابداری

0
100769 این مطلب رو نوشت. 23 آبان 1393

آیا لغت حسابداری متناسب با کلمه لاتین Accounting یا Accountancy می باشد؟؟ و کلمات زیادی هستند که تفسیر در خصوص آنها اشتباه است مثلا سرقفلی

طه احمدزاده

3 نظرات
0
100557 این مطلب رو نوشت. 24 آبان 1393

سلام
در مورد مناسب بودن کلمه حسابداری در برابر کلمه Accounting :
در oxford A Dictionary of Accounting عبارت زیر را نوشته است:

The process of identifying, measuring, recording, and communicating economic transactions. Measurement is normally made in monetary terms and the accountant ...

که فکر میکنم با تعریف حسابداری در کتاب اصول حسابداری 1 تقریبا مطابقت دارد. اما راستش را بخواهید در ایران حسابداری علیرغم همه پسشرفتهایی که در زمینه‌های مختلف داشته است بازهم تنها چند قدم از روش سیاق جلورفته ایم. البته شاید نظر من کمی ناعادلانه باشد چراکه هستند حسابدارانی که به تمام معنا ویژگیهای حسابداری و وظایف یک حساری را ایفا مینمایند. اما آنچه مسلم است نگرش مدیران ایرانی به حسابداری با نگرش مدیران در جوامع پیشرفته بسیار متفاوت است که از این نظر میتوان ادعا کرد کلمه حسابداری در ایران با کلمه Accounting در انگلیسی متفاوت است.


در رابطه با سرقفلی نیز فکر میکنم در تمام دنیا بین انچه در حسابداری سرقفلی نامیده می‌شود و انچه در جامعه به سرقفلی اسم برده می‌شود متفاوت است و این تفاوت محدود به ایران نیست.

What is goodwill?
In accounting, goodwill is an intangible asset associated with a business combination. Goodwill is recorded when a company acquires (purchases) another company and the purchase price is greater than the combination or net of 1) the fair value of the identifiable tangible and intangible assets acquired, and 2) the liabilities that were assumed.
Goodwill is reported on the balance sheet as a noncurrent asset. Since 2001, U.S. companies are no longer required to amortize the recorded amount of goodwill. However, the amount of goodwill is subject to a goodwill impairment test at least once per year.
Outside of accounting, goodwill could refer to some value that has been developed within a company as a result of delivering amazing customer service, unique management, teamwork, etc. This goodwill, which is unrelated to a business combination, is not recorded or reported on the company's balance sheet. reference

به استاند متن فوق که اگر اشتباه نکنم به تفاوت میان Goodwill و Key Money پرداخته است، فکر میکنم تفاوت میان حق کسب و پیشه با سرقفلی در حسابداری ناشی از فرهنگ عامه است.
تا نظر دیگر دوستان و خود شما چه باشد

آخرین ویرایش 24 آبان 1393

samir karamkhani

1
sh.asgari این مطلب رو نوشت. 29 آبان 1393

accountancy means the work an accountant as a course of study but accounting means work of recording money paid . received.borrowed or owed like accounting methods .accounting procedures.

باتشکر

0
100769 این مطلب رو نوشت. 30 آبان 1393

نظر بنده اینست که حسابداری تعریف آن چی می باشد؟ بلکه در زبان فارسی پسوند داری برای واژگانی بکاربرده می شود که صاحب و تملک چیزی در دست داشته باشیم مثل مرغداری؟ آیا یک حسابدار واقعا خودش صاحب حساب است؟

طه احمدزاده


273 نفر از 954 عضو ما 1219 بار در مباحثه ها نظر ارسال کرده اند.