سلام
اگر ترکیبهای معرفی شده در تالار جهت برگشت دادن مقادیر مشخص را مطالعه نموده باشید ممکن است این پرسش در ذهنتان ایجاد شده باشد: چرا باید این همه فرمول و ترکیب جهت برگشت دادن داده ها از یک جدول به جدول دیگر وجود داشته باشد؟ اگر دوست دارید جواب این سوال را بدانید و روزی به عنوان یک کاربر خلاق و زبردست شناخته شوید، دنباله پست را مطالعه فرمایید تا چرایی آن را دریابید:

لیست فرمولهایی که برای یافتن ارزش خاصی از یک محدوده بکار می‌رود به شرح زیر هستند:

LOOKUP
VLOOKUP
HLOOKUP
VLOOKUP MATCH
VLOOKUP HLOOKUP
INDEX MATCH
INDEX MATCH MATCH
OFFSET MATCH MATCH

برای این منظور جدول زیر تهیه شده است که با مراجعه به آن و شناخت موقعیتی که در آن قراردارید می‌توانید فرمول مناسب خود را انتخاب کنید.


اگر شناخت شما از جدولی که قرار است اطلاعات مورد نیازتان را از آن استخراج کنید کافی باشد با استفاده از جدول فوق براحتی قادر خواهید بود اطلاعات مورد نیاز خود را با بالاترین ضریب اطمینان بدست آورید.

آخرین ویرایش 12 مهر 1393

samir karamkhani