Find and Replace

0
100557 این مطلب رو نوشت. 02 مرداد 1394

سلام

برخی مواقع هنگام کار با اکسل نیازمند تغییر یک کاراکتر یا یک عبارت در متن یک یا چند سلول هستیم برای این منظور از ابزار Find and Replace استافاده میکنیم.

Find and Replace dialog box

برای مثال فرض کنید میخواهیم در جدول زیر عبارت Veneno را یافته و عبارت Diablo به جای آن بنویسیم.

 find (Veneno) and replace it with (Diablo)

برای این کار ابزار Find and Replace را فرا میخوانیم (برای این منظور میتوانید از کلید ترکیبی Ctrl+H نیز استفاده کنید) و در کادر Find what عبارت Veneno را نوشته و در کادر replace whit عبارت Diablo را مینویسم. سپس کلید replace را میزنیم.

ind-select/click-replace

در نتیجه همانند شکل زیر عبارت Diablo جایگذین عبارت Veneno خواهد شد.

hma forum

نکته: اکر بخواهیم کاراکتری مثل * را در یک فایل اکسل replace کنیم باید در کادر Find what قبل از کاراکتر * کاراکتر ~ استفاده کنیم.

Find what: ~*
replace whit: new word

آخرین ویرایش 02 مرداد 1394

samir karamkhani

1 نظرات
0
a.a این مطلب رو نوشت. 02 مرداد 1394

سلام

با تشکر از تشریح مفصل کاربرد find & replace توسط همکار گرامی لازمه که بدونیم اگر بخواهیم فرمت عبارت پیدا شده یا عبارت جایگزین تغییر بدهیم یا اینکه تنها یک عبارت خاص را جستجو کنیم از گزینه options استفاده می نماییم.

در ضمن اگر بخواهیم مورد مربوطه در تمامی جدول انتخاب شده انجام شود از گزینه های find all و replace all استفاده می کنیم.

علی آستانی


272 نفر از 990 عضو ما 1217 بار در مباحثه ها نظر ارسال کرده اند.