اقای مهدی محرابی زاده از همکاران موسسه، پژوهشی در زمینه‌ی حسابرسی با عنوان قضاوت حسابرس در دست انجام دارند و به همین منظور پرسشنامه‌ای در آدرس اینترنتی ذیل در دسترس می باشد. از کلیه‌ی علاقه‌مندان دعوت می‌شود با تکمیل پرسشنامه در انجام این پژوهش ایشان را یاری نمایند. آدرس الکترونیکی : http://dars118.ir

کلمه عبور پرسشنامه : 2468

آخرین ویرایش 08 آذر 1396