ویژگی های فاکتور مورد تایید دارایی؟

0
ABOLFAZL این مطلب رو نوشت. 29 شهریور 1393

مشخصات فاکتور مورد تایید داریی چیست؟

3 نظرات
0
100557 این مطلب رو نوشت. 29 شهریور 1393

سلام
مشخصات صورتحساب مورد تایید وزارت دارایی در ماده 19 قانون ماليات بر ارزش افزوده عنوان شده است در رابطه با پرسش فوق مطالعه آن توصیه می‌گردد، همچنین مطالعه دو بروشور زیر در این خصوص مفید هستند.
آشنايي با صدور صورتحساب هاي عمومي فروش كالا و ارائه خدمات مطابق قانون ماليات بر ارزش افزوده (نمونه شماره 1)
آشنايي با صدور صورتحساب هاي عمومي فروش كالا و ارائه خدمات مطابق قانون ماليات بر ارزش افزوده (نمونه شماره 2)

samir karamkhani

0
ABOLFAZL این مطلب رو نوشت. 30 شهریور 1393

فایل ارسالی شما در مورد فاکتور های مبلغ بالا از فروشندگان بزرگ کاربرد دارد در مورد فاکتور های مبلغ پایین(هزینه های کوچک) فاکتور چه مشخصاتی باید داشته باشد تا مورد تایید دارایی قرار گیرد؟

0
100557 این مطلب رو نوشت. 30 شهریور 1393

سلام
دوست عزیز با توجه به توضیحات تکمیلی شما به نظر می‌رسد، مشخصات فاکتور مورد تایید داریی را از منظر خریدار مطرح نموده‌اید. از آنجایی که واحدهای تجاری صورتحساب فروش و یا ارائه خدمات دریافتی از دیگر واحدهای تجاری را در حسابهای هزینه و یا دارایی ثبت می‌نمایند جهت تعیین قابل پذیرش بودن وجوه پرداختی به عنوان هزینه، پیشنهاد می‌گردد ماده 147 قانون مالیتهای مستقیم و ماده 148 همان قانون را مطالعه فرمایید.
طبق ماده 147 قانون مالیتهای مستقیم: هزينه‌هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ‌ماليات به شرحي که ضمن مقررات اين قانون مقرر مي‌گردد عبارت ‌است از هزينه‌هايي که در حدود متعارف متکي به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دورة مالي مربوط بارعايت حد نصاب‌هاي مقرر باشد. در مواردي که هزينه‌اي در اين ‌قانون پيش‌بيني نشده يا بيش از نصاب‌هاي مقرر در اين قانون بوده ‌ولي پرداخت آن به موجب قانون و يا مصوبة هيأت وزيران صورت‌گرفته باشد قابل قبول خواهد بود، در ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم نیز به تفصیل انواع هزینه‌های قابل قبول از نظر کفایت مدارک و مستندات و چه از نظر عرف بیان نموده است و ممیزین وزارت دارایی نیز به استناد بندهای این ماده و بخشنامه‌های صادره مرتبط با آن، هزینه‌های واحدهای تجاری را رد و یا خواهند پذیرفت

البته اگر منظور شما صورتحساب قابل پذیرش برای واحد تجاری فروشنده یا ارائه کننده خدمات باشد که موضوع به مباحث شناسایی درآمد، ارزش منصفانه فروش و درآمد و یا کتمان درآمد و ... برخواهد گشت و بررسی قابل قبول بودن آنها کمتر متوجه شکل ظاهری صورتحسابها است.


در رابطه با فاکتور رسمی نیز باید عرض کنم کلیه واحدهای تجاری مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده ملزم به ارائه فاکتور رسمی به خریداران خود می‌باشند لذا صدور فاکتور رسمی ارتباطی به بزرگی و یا کوچکی واحد تجاری ندارد و هر خریدار می‌تواند در قبال وجوه پرداختی خود درخواست صدور فاکتور رسمی نماید و اگر فروشنده از صدور فاکتور رسمی امتناع نمایند مشمول جرایم مربوطه خواهد بود. لازم به ذکر است با توجه به بخشنامه‌‌های مالیاتی در خصوص استفاده از دستگاه صندوق مکانیزه فروشگاهی در حال حاضر اکثر صورتحسابهای صادره ویژگیهای یک صورتحساب قانونی را دارد البته نبود فاکتور رسمی دلیل موجهی برای عدم پذیرش هزینه نمیباشد و ملاک پذیرش صورتحساب از سوی ممیزین مالیاتی مفاد مواد 147و 148 قانون مالیاتهای مستقیم است.

samir karamkhani


272 نفر از 1039 عضو ما 1218 بار در مباحثه ها نظر ارسال کرده اند.