هزینه سربار جذب نشده

0
mehrdad7 این مطلب رو نوشت. 28 آذر 1393

سربار جذب نشده در تولید به هزینه های سرباری گفته می شود که شرکت متحمل شده ولیکن این هزینه ها در تولید جذب نشده اند.به عنوان مثال این هزینه ها می تواند

ناشی از توقف تولید باشد.

هزینه سربار جذب نشده و کلا" هزینه های جذب نشده در تولید،جزو بهای تمام شده کالای فروش رفته محسوب نمی شوند،بلکه جزو سایر هزینه های عملیاتی می باشند.

سربار جذب نشده در تولید فقط مربوط به سربار ثابت می باشد و سربار متغیر جزو آن نمی باشد.

توضیح دیگر اینکه سربار جذب نشده در تولید مربوط به مقدار ظرفیت استفاده نشده شرکت می باشد، یعنی:

× = ظرفیت نرمال ÷ مقدار تولید واقعی

در اینجا ×، بر حسب درصد می باشد و بر اساس این درصد، سربار جذب نشده درتولید محاسبه می شود. ظرفیت نرمال نیز = 75% الی 85% ظرفیت اسمی

در عمل شرکتها با به دست آوردن این درصد (×)،کل هزینه های سربار را در این درصد ضرب نموده (هزینه های ثابت ومتغیر سربار را تفکیک نمی کنند) آن را به عنوان سربار جذب نشده درتولید قلمداد می کنند.

ظرفیت نرمال (معمول یا عملی) در واقع ظرفیت اسمی پس از در نظر گرفتن محدودیتهایی که ممکن است در تولید به وجود ببایید،مثل خرابی ماشین آلات وغیره... است.

معمولا" شرکتها ظرفیت نرمال را عددی بین 75% تا 85% ظرفیت اسمی می دانند.این رقم با توجه به استاندارد حسابداری به شرح زیر تعیین می شود :

جهت تعیین سطح معمول فعالیت واحد تجاری عوامل زیر را باید درنظر داشت:

الف .میزان تولید مورد نظر طراحان دستگاههای تولیدی و مدیریت واحد تجاری، تحت شرایط كار حاكم در طول سال (مثلاً یك نوبتكاری یا دونوبتكاری)،

ب.بودجه سطح فعالیت سال تحت بررسی و سال بعد از آن، و

ج.سطحی از تولید كه واحد تجاری در سال تحت بررسی و نیز در سالهای گذشته عملاً به آن دست یافته است

منبع : وبلاگ دکتر زواری

پروردگارا ببخش مرا که آنقدر حسرت نداشته هایم را خوردم ، شاکر داشته هایم نبودم . . .

1 نظرات
0
mehrdad7 این مطلب رو نوشت. 28 آذر 1393

در صورتی که شرکت چند محصول را تولید کند سربار جذب نشده چگونه محاسبه می شود ؟

فکر میکنم روش مفاوتی میتوان به کار برد برای محاسبه سربار جذب نشده چند محصولی 1-انتخاب محصول اصلی به عنوان پایه برای محاسبه سربار جذب نشده 2-میانگین هزینه جذب نشده برای هر محصول به صورت جدا و جمع انها 3-انتخاب مبنای دیگر مانند ساعت کار مستقیم مواد مصرفی جهت تولید برای محاسبه سربار جذب نشده

نحوه محاسبه سربار جذب نشده بسته به فعالیت و کاربر و یا سرمایه بر بودن شرکت میباشد//

پروردگارا ببخش مرا که آنقدر حسرت نداشته هایم را خوردم ، شاکر داشته هایم نبودم . . .


273 نفر از 954 عضو ما 1219 بار در مباحثه ها نظر ارسال کرده اند.