نکته تخفیفات خرید و فروش

0
mehrdad7 این مطلب رو نوشت. 07 دی 1393

تهاتر تخفیفات دریافتی بابت خرید از تامین کننده گان کالا و تخفیفات ارایه شده به مشتریان از لحاظ مالیاتی به نفع شرکت مورد رسیدگی میباشد ایا از دیدگاه استاندارد حسابداری این مورد تهاتر مشکلی ایجاد نمیکند یا این که عدم افشاء تخفیفات ارایه شده که در فاکتور نیز محاسبه نگردیده در صورتی که در قرارداد بین مشتریان قید گردد ولی درحسابها ثبت نگردد چطور ؟

پروردگارا ببخش مرا که آنقدر حسرت نداشته هایم را خوردم ، شاکر داشته هایم نبودم . . .

2 نظرات
0
100769 این مطلب رو نوشت. 07 دی 1393

مطابق اصل بهای تمام شده تاریخی از یکطرف و اصل محافظه کاری از طرف دیگر بایستی خرید کالا و خدمات به بهای تمام شده تاریخی ثبت شوند و هرگونه تخفیف دریافتی چنانچه از قبل متصل به شرط باشد تحت عنوان تخفیفات نقدی خرید و در غیرآن برگشت از خرید و تخفیفات ثبت می گردد لازم بذکر است که چنانچه هر دوی تخفیف و خرید در یک دوره باشند و گرنه تخفیف مربوطه به حساب سایر درآمدها منظور می گردد

فروش کالا و درآمد حاصل از ارائه خدمات بایستی به ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی یا دریافتنی اندازه گیری شود و هرگونه تخفیف اعطایی مطابق خرید اما عکس آن عمل می شود

اینکه تهاتر آن درست است یا خیر؟ اول بایستی از دید یک استفاده کننده غیر از مقامات مالیاتی به قضیه نگاه کرد که تهاتر این دو باهم در صورتی که کلیه کالاهای خریداری شده در طی سال فروش نرفته باشد(در سیستم ادواری) سود را بیشتر از واقع نشان خواهد داد و همچنین در صورتی که با اهمیت باشد هر دو سطح ویژگیهای کیفی مرتبط با محتوا اطلاعات و ارائه اطلاعات را خدشه دار خواهد نمود و اینکه طبق استاندارد تنها درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی از محل یک منبع با هم قابل تهاتر هستند

دوم از دید مقامات مالیاتی مفهوم محافظه کاری عکس می شود و تنها تخفیفات مندرج در فاکتور بصورت عرفی قابل قبول است لذا موضوع از نظر مقامات مالیاتی بنظر بنده قابل قبول نبوده و منشأ محاسبه مالیات مدارک اولیه می باشد

طه احمدزاده

1
100557 این مطلب رو نوشت. 08 دی 1393

سلام
همانطور که آقای احمدزاده بیان کردند تخفیفات تجاری که بنگاه‌های اقتصادی با هدف جذب مشتری به خریداران خود اعطا می‌کنند که به شیوه‌های مختلف اعمال می‌شود به عنوان مثال:
1. اعطاي تخفيف از طريق درج در هر فاكتور فروش.
2. اعطاي تخفيف از طريق تحويل كالاي مجاني.
3. اعطاي تخفيف با توجه به جمع مبلغ فروش به هر مشتري در طول يك دوره ماهانه، سه ماهه يا سالانه كه به شیوه‌های مختلف محاسبه و از طريق ارسال اعلاميه بستانكار به حساب بستانكار مشتري منظور مي‌گردد.
4. ...

برای فروشنده: این تخفيفات باید به عنوان تعديل نرخ فروش درنظرگرفته شود و هزينه بحساب نمی‌آید برای همین حساب تخفیفات تجاری یک حساب تهاتری است.

برای خریدار: زمان محاسبه و چگونگی ثبت در حساب و زمان تعلق گرفتن آن تأثيري در ماهيت تخفیفات ندارد و اضافه کردن آن به درآمد مؤدي درست نيست و باید به عنوان تعدیل نرخ خرید در نظر گرفته شود.

البته اکر دوره مالی خاتمه یافته باشد مسئله اهمیت و لزوم تعدیل و ... پیش می‌آید.

آخرین ویرایش 08 دی 1393

samir karamkhani


272 نفر از 960 عضو ما 1216 بار در مباحثه ها نظر ارسال کرده اند.