بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای سیاستهای ترویج کتاب و کتابخوانی و حمایت از نشر کشور، هر ساله در ایام برپایی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران کارت ویژه خرید یارانه ای کتاب را در اختیار دانشجویان عزیز قرار می دهد. در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نیز این کارت در اختیار دانشجویان قرار می گیرد:

زمان ثبت نام: از 29 فروردین ساعت 17:30 تا قبل از برگزاری نمایشگاه و از طریق سامانه ثبت نام بن کارت دانشجویی به آدرس bon.tibf.ir است.

زمان توزیع کارت از تاریخ 13 اردیبهشت 1394 تا پایان نمایشگاه 26 اردیبهشت است.

برای کسب اطلاعات بیشتر روی لینک منبع خبر در ذیل کلیک نمایید.

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 1394

آخرین ویرایش 06 اردیبهشت 1394

مجید چراغی