سلام
در متن استانداردهای حسابرسی و راهنمای آنها، در کتابها و مجلات حسابرسی و حین فراگیری حسابرسی بارها و بارها مطالعه نموده و یا توصیه شده‌ایم برای انجام موثر حسابرسی اقدام به تهیه و تکمیل چک لیست نماییم.


این همه سفارش برای چیست؟
اگر یک حسابرس هستید، آیا به این نتیجه رسیده‌اید که استفاده از یک یا چند چک لیست فارغ از مشکلاتی که ممکن است داشته باشند، سودمند هستند؟
به عنوان یک حسابرس بارها چک لیستها را مطالعه و حین رسیدگیها تکمیل نموده‌ایم، اما آیا به جمله ابتدای آنها مبنی بر اینکه این چک لیست نمونه است و برای انطباق با شرایط صاحبکار باید بهینه شود دقت کرده‌اید؟

موافق هستید با همکاری هم مزایا و عایب یک جک لیست حسابرسی را نقد نماییم به این امیدکه ضمن فهم مزایا و معایب آن روشهای تهیه یک چک لیست خوب را فرا بگیریم؟

آخرین ویرایش 28 مهر 1393

samir karamkhani