نسبت کفایت سرمایه (Capital Adequacy Ratio)، از ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ پایه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺍﺭﺍیی‌های ﻣﻮﺯﻭﻥ ﺷﺪﻩ ﺑر حسب ﺿﺮﺍﻳﺐ ریسک ﺑه دست می آید.

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ پایه شامل سرمایه اصلی بعلاوه ذخائر مطالبات مشکوک الوصول و سرمایه گذاریها می باشد، ﺩﺍﺭﺍیی‌های ﻣﻮﺯﻭﻥ ﺷﺪﻩ ﺑر حسب ﺿﺮﺍﻳﺐ ریسک نیز از حاصل ضرب داراییها و تعهدات در ضرائب ریسک مربوطه بدست می آید.

نسبت کفایت سرمایه یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی مؤسسات مالی و بانک‌ها بوده بدین ترتیب که بانک‌ها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت‌های خود را داشته و مراقب باشند که آسیب‌های وارده به سپرده‌گذاران منتقل نشود. بدین‌لحاظ باید از حداقل میزان سرمایه مطلوب برای پوشش ریسک‌های عملیاتی خود برخوردار باشند، طبق الزامات بانک مرکزی ایران نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری 8% تعیین گردیده و بانک مرکزی می‌تواند در مواردی که استانداردهای بین المللی یا ضرورت حفظ سلامت بانک‌ها و موسسات اعتباری اقتضا کند حدود بالاتری را برای تمام یا برخی از آنها تعیین کند..

. این موضوع در خصوص شرکتهای فعال در بازار سرمایه از قبیل کارگزاریها، شرکتهای تأمین سرمایه، صندوقهای سرمایه گذاری و سایر شرکنهایی که با منابع مردمی در ارتباط هستند حسب مورد الزامی شده است.

علی آستانی

آخرین ویرایش 11 آذر 1394