سلام
در این پست تابع MATCH معرفی و روشهای استفاده از آن شرح داده خواهد شد.
با استفاده از این تابع شما می‌توانی موقعیت یک ایتم مشحص را در یک محدوه، مشخص نمایید. ساختار این تابع به شرح زیر است:

=MATCH(lookup_value, lookup_array, [match_type])
  اجزای تابع
  lookup_value ارزشی است که قصد داریم برای آن یک عملیات جستجو ترتیب دهیم.
  lookup_array محدوده ای است که میخواهیم عملیات جستجو در ان انجام شود.
  match_type یک ارگومان منطقی است و کاربرد آن کمک به به نتیجه رسیدن عملیات جستجو است و می‌تواند یکی از سه حالت زیر باشد:
  الف: اگر در این قسمت چیزی نوشته نشود و یا عدد 1 نوشته شود، نزدیک ترین ارزش به ارزش مورد نظر شما (lookup_value) یافته خواهد شد البته به صورت صعودی. فرض کنید برای عدد 3 جستجو را ترتیب داده باشیم اگر در محدوده مورد جستجو lookup_array عدد سه وجود نداشته باشد اکسل نزدیکترین عدد کوچکتر از 3 را خواهد یافت.
  ب: اگر در این قسمت عدد 1- نوشته شود اگر جستجو برای ارزش مورد نظر شما موفقیت آمیز نباشد اکسل نزدیکترین ارزش بزرگتر از ارزش مورد نظر شما را خواهد یافت.
  ج: اگر در این قسمت عدد 0 نوشته شود، اکسل جستجو را تنها برای ارزش شما ترتیب خواهد داد و اگر ارزش مورد نظر یافت نشود سراغ ارزشهای کوچکتر و یا بزرگتر نخواهد رفت.
  برای مطالعه بیشتر به این صفحه مراجعه نمایید


برای درک مطلب به تصویر زیر توجه نمایید در این تصویر عدد 10572 را در در محدوده A2:A6 جستجو نمودهایم که اکسل عدد سه را به عنوان پاسخ برگردانده است.

تالار گفتگوی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

این تابع از توابع مرجع جستجو در اکسل است و کاربردهای بسیار زیادی دارد که توضیح همه آنها در یک پست ممکن نمی‌باشد لذا سعی خواهد شد در آینده نمونه‌هایی از کاربرد این تابع را در تالار درج نماییم.

آخرین ویرایش 09 شهریور 1393

samir karamkhani