سلام
کاربرد تابع HLOOKUP دقیقا مشابه با تابع VLOOKUP است با این تفاوت که جستجو را در پایگاه داده‌ها به صورت افقی انجام می‌دهد. مهمترین دلیل استفاده از این تابع زمانی است که ساختار پایگاه داده‌های مورد استفاده به صورت عمودی ایجاد شده باشد به عبارت ساده عبارتی که بدنبال آن هستیم در سطر N ام پایگاه داده‌ها باشد. هرچند در حال حاضر استفاده از توابع ترکیبی طرفداران بیشتری نسبت به توابع خانواده Lookup دارند اما یادگیری آن کماکان ضروری به نظر می‌آید.
به تصویر زیر دقت کنید
تصویر 1
اگر به دقت به تصویر نگاه کرده باشید متوجه خواهید شد کاربر در تصویر فوق به دنبال سال 2015 بوده و پس از یافتن آن سطر پنجم را فراخوانی نموده است. و ظاهراً مطلع بوده است که سط پنجم با کلمه Interest مرتبط است. به عبارت دیگر کاربر به دنبال مقدار Interest برای سال 2015 بوده است.
برای توضیح تابع HLOOKUP بیایید یک بار دیگر هدف کاربر را بررسی کنیم
هدف کاربر یادفته سال 2015 از سطر اول پایگاه داده‌های مندرج در تصویر است و میخواهد پس ا یافتن آن مقدارش را برای Interest مشخص کند. برای این منظور از تابع HLOOKUP استفاده کرده است. و اما ساختار تابع HLOOKUP، ساختار این تابع به شرح زیر است:

=HLOOKUP ( lookup value , table_array , row_index_num , [range_lookup] )

Lookup value

Lookup value عبارت است از آن چیزی که می‌خواهیم برای آن یک عملیات جستجو را آغاز کنیم. که در این مثال ما به دنبال برای عدد 2015 یک جستجو را در سطر اول ترتیب می‌دهیم.
تالار گفتگوی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

Table array

عبارتاست از محدوده‌ای که می‌خواهیم عملیات جستجو در آن انجام شود، توجه داشته باشید که تابع شما تنها در صورتی قادر به یافتن پاسخ است که ارزشی را که جستجو می‌کنید در سطر اول محدوده‌ای که برای جستجو انتخاب کرده‌اید وجود داشته باشد.
تالار گفتگوی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

Row Index Number

Row Index Number عبارت است از سطری که می‌خواهید نتیجه جستجو از آن فراخوانی شود. در حقیقت ما تا این لحظه با استفاده از تابع VLOOKUP سال 2015 را در ستون اول جستجو کرده‌ایم و قصد داریم بفهمیم سال 2015 در سطر Interest که سطر 5 این پایگاه داده‌ها است چه عددی نوشته شده است.
تالار گفتگوی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

Range Lookup

Range Lookup یک پارامتر اختیاری تابع VLOOKUP می7باشد که کاربر را قادر می‌سازد با دو سطح از دقت جستجوی خود را به پایان برساند.
1. FALSE با استفاده از این سطح تنها زمانی به پاسخ خواهید رسید که ارزش جستجو شده یافت شود.
2. TRUE با استفاده از این سطح دقت اگر ارزشی که به دنبال آن هستیم یافت نشود تابع به سراغ ارزشهای مشابه می‌رود.
تالار گفتگوی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
اگر جدولی مشابه با پایگاه داده‌های مورد استفاده ما را ایجاد کرده باشید و مراحلی را که تشریح شد بدرستی انجام دنبال نمایید بدون شک پاسخ تابع مقدار 49 خواهد بود.
تالار گفتگوی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

آخرین ویرایش 01 شهریور 1393

samir karamkhani