مشکلاتی از نوع کالای امانی

0
mehrdad7 این مطلب رو نوشت. 06 دی 1393

با عرض سلام

طی رسیدگی به حساب کالای امانی یک شرکت فرضی و تاییدیه دریافتی کالای امانی و مدارک بدست امده که شامل کالا به امانت به انبار شرکت اشخاص وابسته انتقال یافته است و تاریخ ثبت و انتقال در انتهای دوره مالی می باشد در صورتی که تاییدیه دریافتی نشان میدهد که کالا در 1 ماه قبل از انتهای دوره مالی وارد ان شرکت شخص وابسته شده است و همچنین این کالا در انتهای دوره مالی توسط حسابرسان شمارش نگردیده است ایا میتوان بر مبنای این تردید ایجاد شده اظهار نظر کرد که این کالا به هزینه اشانتیون(کالا) کم گردیده است - در ضمن هزینه کالا اشانتیون بررسی تحلیلی گردید و لی بر خلاف تردید هزینه ماه اخر نسبت به سال مالی قبل و ماههای دیگر مبلغی به مراتب بیشتر بود - که در دوره مالی بعد هزینه گردد ( به دلایل مالیاتی ) - در ضمن حواله های خروج نیز کنترل گردید و مغایرتی مشاهده نشد به جز تاریخ خروج ان هم انتهای دوره مالی را نشان میداد که با تاییدیه دریافتی مغایرت داشت ولی مدیر مالی این مغایرت را اشتباه تاییدیه توضیح داد

ایا راه دیگری برای رسیدگی به این سرفصل وجود دارد؟

آخرین ویرایش 07 دی 1393

پروردگارا ببخش مرا که آنقدر حسرت نداشته هایم را خوردم ، شاکر داشته هایم نبودم . . .

3 نظرات
1
100769 این مطلب رو نوشت. 07 دی 1393

بنظر بنده در این خصوص قبل از هر چیزی بایستی اهمیت آن مشخص و سپس افشا، وجود، مالکیت و ارزشیابی آن مشخص گردد که تاییدیه کالای امانی تنها وجود و مالکیت را اثبات می نماید که اثبات وجود آن در مقام مقایسه با مشاهده از درجه اتکای خیلی پایینی برخوردار است

پیشنهاد بنده: پنانپه کالا همچنان بصورت کالا پیش طرف موجود می باشد شمارش گردد و اگر فروش رفته آن را با توجه به مدارک و مستندات فروش اثبات شود

طه احمدزاده

0
mehrdad7 این مطلب رو نوشت. 07 دی 1393

پیگیری در دوره بعد که ایا فروش رفته یا خیر(مشاهده عینی)پیشنهاد خوبی بود افشاء در تاییدیه مدیران و تایید ان توسط اعضای هیت مدیر ایا مسیولیت حسابرس نسبت به این موضوع رفع میشود//

پروردگارا ببخش مرا که آنقدر حسرت نداشته هایم را خوردم ، شاکر داشته هایم نبودم . . .

0
100769 این مطلب رو نوشت. 07 دی 1393

بنظر بنده در این خصوص قبل از هر چیزی بایستی اهمیت آن مشخص و سپس افشا، وجود، مالکیت و ارزشیابی آن مشخص گردد که تاییدیه کالای امانی تنها وجود و مالکیت را اثبات می نماید که اثبات وجود آن در مقام مقایسه با مشاهده از درجه اتکای خیلی پایینی برخوردار است

پیشنهاد بنده: چنانچه کالا همچنان بصورت کالا پیش طرف موجود می باشد شمارش گردد و اگر فروش رفته آن را با توجه به مدارک و مستندات فروش اثبات شود

طه احمدزاده


272 نفر از 981 عضو ما 1217 بار در مباحثه ها نظر ارسال کرده اند.