فاصله انتظارات

1
Amir Farzanefar این مطلب رو نوشت. 02 بهمن 1393

در تحقیقاتی که پیرامون دیدگاه سرمایه گذاران در مورد اطمینان و اعتماد به حسابرسی به عمل آمده است محققان متوجه شدند که عموم سرمایه گذاران، حسابرسان را در سطح بالایی از پاسخ گویی جهت کشف تحریفات با اهمیت در نتیجه اشتباهات و تقلبات میداند، حتی بیش از آن میزانی که خود حرفه فرض میکرد.

این محققان نتیجه گرفتند که حرفه حسابرسی باید اطمینان منطقی از صحت صورت های مالی را به همه ی ذی نفعان، حتی سهامداران اقلیت بدهد. در حالی که سهامداران اکثریت انتظار دارند حسابرسی به آنها یک اطمینان مطلق دهد که صورت های مالی عاری از هر گونه تحریفات با اهمیت است. بنابراین، در ارائه خدمات حسابرسی بین حسابرسان و سرمایه گذاران فاصله انتظاراتی ایجاد میشود.

انتظار استفاده کنندگان از گزارش های حسابرسان مستقل متفاوت از تلقی حسابرسان از وظایف خود میباشد. به این فاصله، فاصله انتظارات گفته میشود.

امیر فرزانه فر

1 نظرات
0
Amir Farzanefar این مطلب رو نوشت. 05 بهمن 1393

فاصله انتظارات می تواند بصورت زیر تشکیل شود :

1- فاصله معقول : فاصله بین آنچه جامعه از حسابرسان انتظار دارد و آنچه که حسابرسان به طور معقول می توانند انجام دهند.

2- فاصله عملکرد : فاصله بین آنچه استفاده کنندگان بطور معقول می توانند از حسابرس انتظار داشته باشند و آنچه واقعا دریافت می کنند، که این فاصله 2 علت می تواند داشته باشد :

فاصله ناکارایی استانداردها

فاصله ناکارا و ناقص عملکرد

که در پست های بعدی تشریح می شوند.

امیر فرزانه فر


273 نفر از 954 عضو ما 1219 بار در مباحثه ها نظر ارسال کرده اند.