صفحه كليد كامپيوتر "keyboard" وسيله‌اي است كه در خيلي از مواقع سكوت اتاق را ميشكند. شايد خيلي از افزاد با نام گذاري بخشهاي مختلف صفحه كليد اشنايي نداشته باشند در زير تصويري يك صفحه كليد استاندارد به همراه نام هريك از بخشهاي آن درج گرديده است.

enter image description here سایز واقعی

منبع wikipedia


آخرین ویرایش 04 شهریور 1393

به نام خداوند جان و خرد