سرمایه فکری

1
Amir Farzanefar این مطلب رو نوشت. 09 آذر 1394

سرمایه فکری چیست ؟

واژة سرماية فكري را نخستين بار اقتصادداني به نام جان كنت گالبريت، در سال 1969 به كار برد. در اين تعريف « كنش فكري » چيزي فراتر از مفهوم تفكر به منزله « تفكر محض » است. به كارگيري اين نگرش به اين معناست كه احتمالاً سرماية فكري، پوياتر از شكل ثابت سرمايه است. به عقيدة وي، سرماية فكري وسيله اي براي رسيدن به اهداف سازمان است (ادوينسون و پاتريك، 1996).

بونتيس سرماية فكري را مجموعه اي از دارايي هاي نامشهود تعريف مي كند كه از عملكرد سازمان به وجود مي آيد و مي تواند براي سازمان خلق ارزش كند. رز،پيكه و فرنسترن ( 2005 ) نيز سرماية فكري را تمامي منابع غيرفيزيكي و غيرپولي تعريف كردند كه به طور كامل يا جزئي از طريق سازمان كنترل شده و براي آن ثروت ايجاد مي كند . كاپلان و نورتون ( 1996 ) نيز دارايي هاي نامشهود خارج از ترازنامه را كه شامل سرماية انساني، اطلاعاتي و سازماني است ، سرماية فكري مي شناسند.

امیر فرزانه فر

2 نظرات
0
Amir Farzanefar این مطلب رو نوشت. 14 آذر 1394

عموماً سرماية فكري را به سه بخش تقسیم می کنند :

1- سرماية انساني

2- سرماية ساختاري

3- سرماية ارتباطي

سرماية انساني به قابليت ها، مهارت ها و تخصص اعضاي انساني سازمان اطلاق مي شود. هدف اوليه و اصلي سرماية انساني، نوآوري در كالاها و خدمات و بهبود فرايندهاي تجاري است. مهم ترين شاخص هاي سرمايه انساني، شايستگي حرفه اي و تخصصي كاركنان كليدي، تحصيلات، تجربه، تعداد افراد با تجربه هاي قبلي مرتبط و همچنين، توزيع دقيق مسئوليت ها در ارتباط با مشتريان است (عبدالله و سوفيانا، 2012)

امیر فرزانه فر

0
rainboy75@yahoo.com این مطلب رو نوشت. 06 اردیبهشت 1396

خیلی پست کاملی بود


272 نفر از 1027 عضو ما 1218 بار در مباحثه ها نظر ارسال کرده اند.