راهبری شرکتی

0
Amir Farzanefar این مطلب رو نوشت. 12 خرداد 1394

تعریف راهبری شرکتی

"راهبری شرکتی" به مفهوم مجموعه ای از نظام ها، فرایندها، و اصول کاری است که اطمینان لازم از اداره ی امور شرکت در جهت حقوق و منافع سهام داران، به دست می دهد و در حقیقت، شیوه های راهبری و کنترل شرکت را مشخص می کند.

دقیق ترین تعریف توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی انجام گرفته که راهبری شرکتی را به این صورت تعریف کرده است: مجموعه ای از روابط بین مدیریت ، هیات مدیره ، سهامداران و سایر ذی نفعان شرکت .

امیر فرزانه فر

4 نظرات
0
Amir Farzanefar این مطلب رو نوشت. 27 خرداد 1394

تاریخچه راهبری شرکتی در جهان

افشای کمک های نا مشروع و پنهانی هفده شرکت بزرگ آمریکایی به حزب جمهوری خواه که به ماجرای واترگیت شهرت یافت ، موضوع کنترل های داخلی شرکت ها و افشای اطلاعات مالی را در کانون توجه قرار داد. رسوایی های مالی در شرکت هایی مانند: انرون ، ورلدکام و ... کنگره آمریکا را بر آن داشت تا کنگره خاصی را مامور بررسی راهکارهایی برای مقابله با فساد و تقلب نماید .

امیر فرزانه فر

0
Amir Farzanefar این مطلب رو نوشت. 27 خرداد 1394

تاریخچه راهبری شرکتی در ایران

موضوع راهبری شرکتی در اوایل دهه 80 و در مصاحبه های مسئولان وقت سازمان بورس و اوراق بهادار و در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مطرح و یررسی شده بود. در اواخر سال 1383 سازمان بورس و اوراق بهادار دست به انتشار اولیه آیین نامه راهبری شرکتی زد اما در سال 1386 با بررسی و تجدید نظر در آن ، پیش نویس نهایی این آیین نامه توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران منتشر گردید.

امیر فرزانه فر

0
Amir Farzanefar این مطلب رو نوشت. 13 تیر 1394

راهبری شرکتی مؤثر موجب :

1- کاهش ریسک سرمایه گذاران شده، درنتیجه زمینه ساز حضور بیش تر سرمایه گذاران بالقوه ی داخلی و خارجی در عرصه ی کسب وکار و تسهیل دسترسی شرکت ها به منافع مالی می شود.

2- ترویج شفافیت، درست کاری و شایستگی می شود و به تعبیری، از نظام مالی در مقابل ریسک ها محافظت می کند.

3- نوعی تعامل و ارتباط سیستماتیک بین سهام داران، هیئت مدیره و مدیران اجرایی ایجاد می کند ، چنان که بسیاری معتقدند راهبری شرکتی مناسب به معنای کسب وکار مناسب است.

امیر فرزانه فر

0
Amir Farzanefar این مطلب رو نوشت. 30 آبان 1394

اصول راهبری شرکتی

1- برقرار کردن ملزومات حقوقی حاکمیت شرکتی اثر بخش

2- اعمال موثر حق مالکیت توسط سهامداران

3- برخورد یکسان و منصفانه با تمام سهامداران بخصوص سهامداران اقلیت

4- ایجاد روابط مناسب با تمام ذینفعان

5- افشاء اطلاعات و شفافیت

6- وظایف هیئتهای مدیره بخصوص کمیته های آن

امیر فرزانه فر


272 نفر از 1027 عضو ما 1218 بار در مباحثه ها نظر ارسال کرده اند.