سلام
شاید در وحله اول درج این پست در تالار کمی زود به نظر بیاید اما به نظر من جنگ اول به از صلح آخر است. برای همین از کلیه همکارانی مطالب تالار را مطالعه می‌نمایند درخواست می‌نمایم در خصوص دسته بندی موجود و لزوم انجام تغییرات در آن مثلا حذف یک دسته بندی و ادغام دو یا چند دسته بندی در یکدیگر و یا ایجاد دسته بندی جدید در تالار اظهار نظر نمایند زیرا به اعتقاد من اگر موفق شویم دسته بندی مناسبی ایجاد کنیم درج مطالب و پرسشها و به عبارتی پیشبرد اهداف موسسه در قالب تالار تحقق خواهد یافت.
خودم به شخصه فکر میکنم در حال حاضر به دسته بندیهای دیگری به شرح زیر نیاز مندیم:
1. اخبار حرفه در سطح داخلی و بین المللی
2. استانداردهای حسابداری
3. استانداردهای حسابرسی

samir karamkhani