حق تقدم خرید سهام

0
100557 این مطلب رو نوشت. 22 مهر 1393

سلام

بهای تمام شده حق تقدم خرید سهام چگونه محاسبه می‌شود؟ با فرض اینکه شرکت ما به عنوان سرمایه گذار در افزایش سرمایه شرکت سرمایه پذیر خود شرکت ننماید و تنها از عواید حاصل از فروش حق تقدم منتفع گردد.

اگر همراه با مثال عددی توضیح دهید ممنون می‌شوم

آخرین ویرایش 02 مرداد 1394

samir karamkhani

4 نظرات
0
Amir Farzanefar این مطلب رو نوشت. 22 مهر 1393

سلام

اگر شرکت در فرصت 60 روزه از حق تقدم خود استفاده نکند شرکت سرمایه پذیر اقدام به فروش حق تقدم استفاده نشده می نماید و پس از کسر هزینه های مربوطه مابقی وجوه حاصل از فروش حق تقدم را به حساب سرمایه گذار می ریزد که در این حالت نیازی به شناسایی بهای تمام شده حق تقدم نمی باشد و تنها عواید حاصل از فروش حق تقدم به ثبت می رسد .

امیر فرزانه فر

0
مجید چراغی این مطلب رو نوشت. 22 مهر 1393

با سلام

بهای تمام شده هر حق تقدم با فرمول زیر قابل محاسبه است. بدلیل نبود زمان کافی از مثال عددی تا اطلاع ثانوی پرهیز می نمایم.

enter image description here

مجید چراغی

0
hsoft این مطلب رو نوشت. 23 آبان 1393

از این طریق هم میشه ارزش حق تقدم رو حساب کرد

enter image description here

حسین نوری

0
100557 این مطلب رو نوشت. 02 مرداد 1394

سلام

با توجه به مفاد ماده‌ 166 اصلاحيه‌ قانون‌ تجارت‌: حق‌ تقدم‌، حقي‌ است‌ قابل‌ نقل‌ و انتقال‌ متعلق به صاحبان سهام واحد تجاری، كه‌ هنگام انتشار سهام‌ جديد به‌ نسبت‌ سهامي‌ كه‌ مالك آن هستند به‌ ايشان‌ تعلق‌ مي‌گيرد.

و با توجه به مفاد مقدمه و مواد 22 و 49 استاندارد حسابداری شماره 15: نحوه‌ تعيين‌ بهاي‌ تمام‌شده‌ حق‌ تقدم‌ خريداري‌ شده‌ مشابه‌ با خريد سهام‌ است‌. همچنين‌ چنانچه‌ واحد تجاري‌ در نتيجه‌ افزايش‌ سرمايه‌ واحد سرمايه‌پذير صاحب‌ حق‌ تقدم‌ شود، وجوه‌ پرداختي‌ بابت‌ سهام‌ جديد و يا واگذاري‌ مطالبات‌ سود سهام‌ نقدي‌ از اين‌ بابت‌ به‌ مبلغ دفتری‌ سرمايه‌گذاري‌ اضافه‌ مي‌شود. در مورد حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه، به منظور تعيين‌ مبلغ‌ دفتري‌ هر سهم‌، جمع‌ مبلغ‌ دفتري‌ سرمايه‌گذاري‌ قبلي‌ و بهاي‌ تمام‌شده‌ حق‌ تقدم، بر‌ كل‌ سهام‌ موجود از بابت‌ سرمايه‌گذاري‌ مربوط‌ تقسیم‌ مي‌شود و در مواردي‌ كه‌ حق‌ تقدم‌ سهام‌ توسط‌ واحد تجاري‌ سرمايه‌گذار به‌ فروش‌ مي‌رسد، به منظور تعیین بهاي تمام شده حق تقدم، مبلغ‌ دفتري‌ سرمايه‌گذاري‌ مربوط‌، پس‌ از كسر مبلغ‌ اسمي‌ سهام‌ موجود، به‌ نسبت‌ تعداد بين‌ حق‌ تقدم‌ و سهام‌ موجود تسهيم‌ مي‌شود. چنانچه مبلغ دفتری سهم کمتر از ارزش اسمی آن باشد، مبلغی به بهاي تمام شده حق تقدم تخصیص نمی‌یابد و هرگونه‌ سود تضمين‌ شده‌ مندرج‌ در عوايد حاصل‌ از فروش‌ به طور جداگانه‌ به‌ حساب‌ گرفته‌ خواهد شد.

یک پرسش: در مواردي‌ كه‌ حق‌ تقدم‌ سهام‌ توسط‌ واحد تجاري‌ سرمايه‌گذار به‌ فروش‌ مي‌رسد. تجدید شناخت سرمایه گذاری مربوطه ضروریست یا خیر؟

آخرین ویرایش 02 مرداد 1394

samir karamkhani


273 نفر از 954 عضو ما 1219 بار در مباحثه ها نظر ارسال کرده اند.