حسابرسی مشترک؛ بهبود یا تخریب کیفیت حسابرسی

1
100769 این مطلب رو نوشت. 14 دی 1393

در اغلب کشورها موسسات حسابرسی متعددی بر فعالیتها و هزینه¬های دولتی نظارت داشته و یا حسابرسی می¬نمایند. این موازی کاری،فرصتها و مشکلاتی برای این موسسات ایجاد می¬کند. از طرفی ممکن است بین فعالیت موسسه عالی حسابرسی کشور مربوطه و سایر موسسات حسابرسی، دوباره¬کاری و همپوشانی و حتی احتمالاً تعارض وجود داشته باشد، از طرف دیگر فرصت همکاری آموزشی، اشتراک اطلاعات و متدلوژی حسابرسی و نیز فرصت انجام حسابرسی مشارکتی می¬تواند به اثر بخشی و کارآیی بیشتر در فعالیتهای حسابرسی و شبه حسابرسی کمک کند و فشار ناشی از حسابرسی بر موسسات دولتی کاهش یابد.دانش و معرفت¬شناسی سنتی، حسابرسی مشترک را عامل بهبود کیفیت حسابرسی از طریق بالا یردن سطح دقت در کسب شواهد حسابرسی و حفظ استقلال مطلوب حسابرسان بنا به عدم هماهنگی و تبانی همزمان دو حسابرس و صاحبکار، می¬داند. که پشتوانه این استدلال در این جمله نهفته است که دو فکر بهتر از یکی می¬باشد.

آیا دو فکر بهتر است یا یکی؟ جواب به این سوال را اغلب به صورت مستقیم در حمایت آن از حسابرسی¬های مشترک عنوان می¬کنند. دو موسسه حسابرسی به طور همزمان و جداگانه، حسابرسی یک شرکت جهت ارائه گزارشی واحد عهده¬دار، می¬گردند. طرفداران حسابرسی مشترک بحث می¬کنند که دو دسته شواهد حسابرسی نسبت به یک دسته از سطح دقت تهیه اطلاعات بالاتری برخوردار هستند و همچنین بر این بحث استدلال می¬نمایند که به ارتقا سطح استقلال می¬انجامد چرا که رشوه¬پردازی و تبانی با دو موسسه حسابرسی نسبت به یکی مخارج بیشتر و تبعات بدتری برای شرکت مورد¬رسیدگی در پی خواهد داشت. مزید استدلال اینکه تحت این نوع حسابرسی¬ها، گزارش حسابرس بایستی به طور مشترک توسط هردو موسسه حسابرسی امضا شود و اگر یکی از دو حسابرس مفاد بعبارتی نوع و محتوی گزارش را قبول نداشته باشد و از امضای آن امتناع ورزد، گزارش قابل انتشار نخواهد بود

حسابرسی مشترک برای اولین در سال 1966 برای کلیه شرکت¬های دولتی در فرانسه اجباری شده است. در حالیکه بعد از الزام نمودن حسابرسی¬های مشترک به طور خاصی توسط قانونگذاران بازار سرمایه و خود حسابرسان مورد انتقاد گرفت. فعالان بازار سرمایه اذعان نمودند که این امر برای شرکت¬های مورد رسیدگی هزینه¬بر خواهد بود و این امر بایستی اختیاری باشد و همچنین حسابرسان نسبت به روش عمومی کار و همچنین تسهیم تعهدات شاکی بودند. بنابراین در سال 1984 قانونگذاران فرانسه بر توقف اجرای حسابرسی مشترک توجه داشتند. به هر حال، با توجه به قابل ملاحظه بودن قدرت رشد موسسات حسابرسی Anglo Saxonبر روی بازار سرمایه، قانونگذاران به تصمیم-گیری نسبت به حفظ مکانیزم حسابرسی مشترک وادار نمودند و حتی دامنه آن به شرکتهایی که صورتهای مالی تلفیقی تهیه می¬نمایند نیز گسترش یافت که این در خصوص حمایت از موسسات حسابرسی فرانسه بود

طه احمدزاده

2 نظرات
0
100769 این مطلب رو نوشت. 18 دی 1393

اشکال متفاوت همکاری بین موسسات حسابرسی نحوه تعامل و هماهنگی و همکاری اشکال گوناگون دارد، ازاخذخدمات مشورتی سایر موسسات حسابرسی مستقل درزمینه روشهای مناسب حسابداری، فعالیتهای خاص مالی تا انجام پروژه¬های مشترک حسابرسی. کارهای مشترک نیز به فعالیتهای حسابرسی محدود نمی‌شوند و می¬توانند مطالعات، پژوهش و بازنگری و فعالیتهای تکمیلی حسابرسی باشند. بسته به نوع تصمیم¬گیری¬های کلیدی فرایند حسابرسی، چندین نوع همکاری و هماهنگی متصور می‌باشد.سهم سایر موسسات حسابرسی در همکاری می¬تواند فقط خدمات مشورتی، بدون مشارکت در تصمیمات کلیدی باشد، و یا همکاری و مشارکت در تمام تصمیمات کلیدی. اهم اشکال همکاری بین موسسات حسابرسی به شرح زیر می¬باشد:

مشاوره¬ای- تصميمات كليدي مشتركاً اتخاذ مي شوند. هدف مبادله اطلاعات براي بهبود حسابرسي است.

اطمینان ـ تصميمات كليدي مشتركاً اتخاذ مي¬شوند از تجربه ساير موسسات استفاده مي شود (تكرار نمي‌شود) تا حسابرسي ما را تكميل كند.

همـــزمان:تصميم به اجراي حسابرسيهاي مشابه گرفته مي¬شود. متدلوژي و رويكرد حسابرسي به اشتراك گذاشته مي‌شود. حسابرسي توسط دو يا چند موسسه مستقل اما به تيمهاي حسابرسي مجزا، كم و بيش همزمان انجام مي¬شود و معمولاً به هيات مديره مربوط به خود گزارش مي¬دهند و اغلب حسابرسي را با توجه حوزه اختيارات خود انجام مي-دهند.

حسابرســی مشترک:تصميمات كليدي به طور اشتراكي اتخاذ مي¬گردند، حسابرسي توسط يك تيم شامل حسابرسان دو يا چند موسسه حسابرسي مستقل انجام مي¬شود كه معمولاً يك گزارش حسابرسي مشترك براي ارائه به هيات مديره مربوطه به خود تهيه مي¬كنند.

مزایای همکاری بین موسسات حسابرسی

هماهنگ¬سازی فعالیتهای حسابرسی، منافع زیادی دارد من الجمله، حسابرسی مشترک خطر سقوط موسسات بزرگ را کاهش می¬دهد که این سقوط اعتماد سرمایه گذاران را کاهش داده و باعث می¬شود نظام مالی ثبات نداشته باشد همچنین، حسابرسی مشترک کیفیت حسابرسی را افزایش می¬دهد زیرا کار توسط حسابرس دیگر بررسی می¬شود از اینرو تردید حرفه¬ای را بکار می¬گیرند.. سایر مزایای این نوع حسابرسی¬ها به شرح زیر می¬باشد:

  • کاهش بار حسابرسی: فشار روی سازمان حسابرسی¬شونده در اثر حسابرسی همزمان از سوی چندین موسسه مستقل، درکشورهای مختلف ایجاد نگرانی می¬کند. هماهنگ سازی فعالیتهای مختلف موسسات حسابرسی مستقل می¬تواند بار ناشی از حسابرسی سازمانهای دولتی کاهش را دهد.

  • حسابرسی جامع¬ و با کیفیت: هماهنگ سازی فعالیتهای حسابرسی موجب پوشش حسابرسی جامع¬تر و یکپارچه¬تر شده و گزارشها با کیفیت می¬شوند. این هماهنگ سازی موجب شناسایی شکافها و اشتراکات (همپوشانی¬ها) در برنامه-ها می¬شود. این امر موجب تسهیل در تشریک اطلاعات و مقایسه آن میان موسسات حسابرسی مستقل شده است. تجارب چند موسسه حسابرسی موجب می¬شود که اطلاعات متوازن¬تر و واقعی¬تری از سازمان حسابرسی شده بدست آوریم و آنرا کیفی‌تر بشناسیم. از این طریق یافته¬های حسابرسی از موضوع مورد بررسی،محکم¬تر و قابل اطمینان¬تری حاصل می¬شود.

    • شناخت بهتر از سازمان مورد رسیدگی، با هماهنگ سازی فعالیتهای حسابرسی، شناخت بهتری از سازمان مورد رسیدگی حاصل می¬شود.که بی نهایت ارزشمند است. وقتیکه حسابرس فقط از یک حوزه یا سطح به موضوع نگاه کند،شناخت برخی برنامه ها مشکل خواهد بود.

    • پاسخ به برنامه های جدید دولتی: دولتها برنامه ها و خدمات مختلفی ارائه می¬دهند که بین بخشی بوده و با همکاری حوزه¬های مختلف انجام می¬شوند،و مستلزم این است که موسسه عالی حسابرسی با سایر موسسات حسابرسی مشارکت کند، و برای دستیابی به اهداف مشترک، به صورت رسمی همکاری نمایند. هماهنگی و همکاری در حسابرسی اینگونه برنامه ها، سهم زیادی در افزایش کیفیت حسابرسی دارد.

  • استفاده بهینه تر از منابع:باهماهنگ سازی فعالیتهای حسابرسی ، دوباره کاری کمتر می¬شود و استفاده بهینه تری از منابع موسسه عالی حسابرسی و نیز منابع سازمان حسابرسی شونده انجام خواهد شد.

  • متدلوژی حسابرسی بهینه¬تر و حسابرسی کارآمد: هماهنگ سازی فعالیتهای حسابرسی،موجب دستیابی موسسات عالی حسابرسی به متدلوژی¬ها و رویکردهای حسابرسی و روشهای اجرایی جایگزین می‌گردد و این امر موجب توسعه و استفاده از روشهای مناسب¬تر و انجام حسابرسی کارآمد و اثربخش می¬گردد.

طه احمدزاده

0
100769 این مطلب رو نوشت. 21 دی 1393

مفهوم و فلسفه حسابرسی مشترک

تعریف مشخصی و علمی از حسابرسی مشترک وجود ندارد اغلب حسابرسی مشترک را بصورت زیر تفهیم می¬نمایند:

حسابرسی مشترک می¬تواند به عنوان حسابرسی صورتهای مالی که توسط دو حسابرس با خصوصیاتی که توصیف کننده تلاش مشترک و همزمان، امضای گزارش توسط هردوی حسابرسان و مسئولیت مشترک برای هردوی حسابرسان باشد، تعبیر شود. حسابرسی مشترک مستلزم تشخیص از حسابرسی دوگانه یا همزاد و دوبل می¬باشد در انجام حسابرسی مشترک، برنامه¬ریزی حسابرسی و کار آن هماهنگ می¬باشد و رویه¬ها و روشهای حسابرسی بین دو حسابرس تخصیص داده می¬شود. حسابرسی مشترک به طور عمده¬ای متفاوت از حسابرسی دوبل است زیرا، در حسابرسی دوبل، فرآیند حسابرسی به طور کامل تکرار می¬شود اما در حسابرسی مشترک هرگز دوباره کاری انجام نمی¬شود و همچنین متفاوت از حسابرسی همزاد و دوگانه نیز می¬باشد چرا که در این نوع حسابرسی هرکدام از حسابرسان از اطلاعات مالی صاحبکار برداشت¬ها و اهداف جداگانه را دنبال و گزارش¬های حسابرسی متفاوت نشر می¬نمایند در حالیکه در حسابرسی مشترک، گزارش واحد با هدفی یگانه صادر می¬شود

طه احمدزاده


272 نفر از 981 عضو ما 1217 بار در مباحثه ها نظر ارسال کرده اند.