حسابداري مديريت

0
mehrdad7 این مطلب رو نوشت. 21 آذر 1393

روزي روزگاري، ناوبري بر روي يك كشتي تجاري خدمت مي كرد. وظيفه اين ناوبر ارائه اطلاعات لازم به كاپيتان بود تا او بداند موقعيت كشتي كجا بوده است و در حال حاضر كجاست تا بتواند كشتي را در مسير صحيح و به دور از خطرات هدايت كند. اين ناوبر براي انجام وظيفه خود از يك سري ابزار جهت يابي تخصصي استفاده مي كرد كه بدون آن امكان مكان يابي و مسير يابي، براي او غير ممكن بود.

يك روز اين ناوبر متوجه شد كه يكي از اين ابزارها به درستي عمل نمي كند و در نتيجه، مدتي است اطلاعات ناوبري غلطي را در اختيار كاپيتان براي تصميم گيري جهت هدايت كشتي قرار مي دهد. هيچكس جز ناوبر كشتي از اين ايراد مطلع نبود. او نيز تصميم گرفت كاپيتان رااز اين ايراد باخبر نسازد. او مي ترسيد كه كاپيتان او را به دليل عدم شناسايي به موقع مشكل مواخذه كند و او را مجبور سازد راهكاري براي ارائه گزارشات دقيقتر از موقعيت كشتي در اختيار او قرار دهد. انجام اين كار، نياز به تلاش فراواني از سوي ناوبر داشت. به همين دليل ناوبر قصه ما همواره كنار يك قايق نجات مي خوابيد تا در صورتيكه اطلاعات غلط او منجر به حادثه شد با ديگران غرق نشود. سرانجام، كشتي به صخره اي اصابت كرد كه كاپيتان تصور مي كرد كيلومترها از آنها فاصله داشته باشد. كشتي غرق شد، كالاها در آب فرو رفت و بسياري از خدمه كشتي نيز جان خود را از دست دادند. اما ناوبر قصه ما با قايق نجات، خود را از غرق شدن نجات داد و پس از مدتي به عنوان ناوبر يك كشتي ديگر مشغول به كار شد.

قرن ها بعد، حسابداري در يك شركت بزرگ مشغول به كار شد. وظيفه اين حسابدار مديريت، ارائه اطلاعات در مورد عملكرد گذشته شركت، وضعيت مالي كنوني شركت و عواقب احتمالي تصميمات مديران شركت بود. اين حسابدار مديريت براي انجام وظيفه خود از يك سيستم حسابداري قيمت تمام شده استفاده مي كرد. در صورتيكه اين سيستم، گزارشات قيمت تمام شده درستي توليد نمي كرد، حسابداري مديريت نمي توانست اطلاعات دقيق مربوط به قيمت تمام شده را در اختيار مديران شركت قرار دهد.

يكي از روزها، اين حسابدار مديريت متوجه شد كه مبناي محاسبات اين سيستم قيمت تمام شده دقيق نمي باشد و بدرستي وضعيت اقتصادي شركت را نشان نمي دهد. ورودي اطلاعات هزينه اي درست، اما گزارشات صادره از آن اشتباه بود؛ در نتيجه اطلاعات گزارش شده در مورد وضعيت موجود و جهت گيري براي آينده كه به مدير عامل شركت براي اتخاذ تصميمات استراتژيك ارائه مي گرديد نيز اشتباه بود. هيچكس جز حسابدار مديريت از وجود اين ايراد اطلاعي نداشت. او تصميم گرفت مديرعامل را از اين ايراد مطلع نسازد چونكه بي ترديد او را مواخذه مي كرد كه چرا اين ايراد را زودتر شناسايي نكرده است. همچنين او را ملزم مي ساخت يك سيستم قيمت تمام شده دقيقتري را طراحي و مستقر نمايد كه كار بسيار دشوار و انرژي بري بود.

بنابراين، حسابدار مديريت قصه ما همواره ارتباطات خود را با همكاران خود حفظ مي كرد تا در روز مبادا كه نياز به يافتن موقعيت شغلي جديد دارد، از آنان استفاده كند. پس از مدتي اين شركت به دليل اتخاذ تصميمات غلط در ارتباط با قيمت گذاري محصولات و خدمات، سرمايه گزاري و ديگر تصميمات اشتباه، ورشكسته شد. صاحبان شركت سرمايه خود را از دست دادند، موسسات مالي و بانك هاي وام دهنده متضرر شدند و بسياري از كاركنان خوب و لايق شركت نيز بيكار شدند. اما حسابدار مديريت قصه ما به راحتي در يك شركت جديد كار خود را آغاز كرد.

هدف از طرح اين دوقصه، بيان جايگاه كليدي و ارزش آفرين مديران مالي در سازمان هاي امروزي است. فضاي بسيار پيچيده و متغير تصميم گيري، افزايش روز افزون رقابت و انتظارات مشتريان, خدمت گيرندگان، صاحبان سهام و ديگر ذينفعان، كمبود منابع، بروز بحران هاي اقتصادي و مالي، محدوديت هاي زيست محيطي، مسووليت هاي اجتماعي و ... دست به دست هم داده اند تا فرصت هرگونه اشتباه و خطا را از سازمان هاي امروزي در هر سطح و اندازه چه در بخش خصوصي و چه دولتي سلب نمايند. به همين دليل سازمان ها به سوي راه حل هايي حركت مي كنند كه داراي ويژگي هاي زير باشد:

•ايجاد نماي جامعي از عملكرد گذشته، حال و آينده سازمان

•ارتقاي توان پيش بيني عملكرد سازمان در آينده

•ارتقاي توان پيش بيني منابع مورد نياز سازمان براي تامين نياز آينده

•امكان تخصيص منابع مالي سازمان به اهداف از پيش تعيين شده را فراهم آورد(بودجه ريزي عملياتي)ايجاد نماي جامعي از مدل هزينه اي سازمان تا سازمان امكان رديابي هزينه هاي خود را داشته باشد

•ارتقاي توان كنترل و مديريت استراتژيك هزينه هاي سازمان

•ارتقاي توان كنترل و مديريت استراتژيك عملكرد سازمان

•ارتقاي سطح يادگيري سازمان نسبت به پيامدها و عواقب تصميمات خود

همانگونه كه ملاحظه مي شود، امروزه پرداختن به ابزارها و رويكردهاي اثربخش و آينده نگر براي پيش بيني عملكرد آينده سازمان و پيش بيني منابع مورد نياز در قبال دستيابي به اين عملكرد، بسيار حياتي و ضروري است. يكي از حياتي ترين اين ابزار "حسابداري مديريت" در مقابل ابزار رايج "حسابداري مالي" است. حسابداري مالي ابزاري براي توليد گزارشات خارج سازماني به حسابرسان، صاحبان سهام, بانك ها و سازمان هاي نظارتي دولتي و غير دولتي خارج سازماني مي باشد. توليد اينگونه گزارشات الزامي است و ارائه آن پيرو مقررات و قوانين خاص مالي ملي و بين المللي است. از منظر بين المللي، حسابداري مالي در اغلب كشورها از اصول عمومي پذيرفته شده حسابداري تبعيت مي كند. برخي به مزاح اين اصول را تله مديران مي نامند، چراكه اعداد وارقام توليد شده در حسابداري مالي مي تواند سازمان را از پرداختن به ارقام مهمتري كه به مديران در اتخاذ تصميمات بهتر براي مديريت هزينه ها, افزايش سودآوري و مديريت عملكرد ياري مي رساند باز دارد. اين ارقام تصميم ساز در حسابداري مديريت توليد مي شوند. حسابداري مديريت براي استفاده داخلي مديران براي تصميم گيري بهتر مورد استفاده قرار مي گيرد. اگر مديري از مقررات حسابداري مالي تخطي كند سرنوشت خود را به خطر مي اندازد، اما اگر از ابزار حسابداري مديريت استفاده نكند، سرنوشت سازمان خود را به مخاطره خواهد انداخت. اين خطر بويژه هنگامي كه سازمان ها با كمبود بودجه و منابع مالي مواجهند و در فضاي رقابت قرار دارند جدي تر مي شود و لزوم استفاده از حسابداري مديريت بيشتر مي شود.

منبع

پروردگارا ببخش مرا که آنقدر حسرت نداشته هایم را خوردم ، شاکر داشته هایم نبودم . . .

5 نظرات
0
mehrdad7 این مطلب رو نوشت. 22 آذر 1393

فایل ویدیویی اشنایی با بودجه ریزی عملیاتی مقدماتی 60 دقیقه دانلود

مفاهیم هزینه یابی بر مبنای فعالیت 90 دقیقه دانلود

در بحث بودجه ریزی عملیاتی و سیستم بهای تمام شده در سازمانها و شرکت دولتی و شهرداریها این سایت یه منبع خوب میباشد گروه مشاوران پنکو موارد بالا از سایت فوق می باشد و این سایت دارای مقاله جامع در این زمینه میباشد امیدوارم مورد استفاده دوستان قرار بگیرد

آخرین ویرایش 22 آذر 1393

پروردگارا ببخش مرا که آنقدر حسرت نداشته هایم را خوردم ، شاکر داشته هایم نبودم . . .

0
100557 این مطلب رو نوشت. 22 آذر 1393

سلام

بابت فایلهایی که ارسال کردید ممنون من که شروع به دانلود کردم اما راستش را بخواهید با هزار اما اگر شاید ...

به نظرم بهتر است اطلاعات بیشتری از این فایلها در اختیار کاربران سایت قرارداده شود که بهترین شخص برای این کار خودتان هستید ....

اما با توجه به سایت مبدا به نظر میرسد آموزش مفاهيم هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC) به همراه مثالهاي كاربردي در 90 دقيقه توسط علیرضا صراف تهیه شده است

و آموزش مفاهيم بودجه ريزي عملياتي به همراه مثالهاي كاربردي يك سازمان دولتي (شهرداري) در 60 دقيقه توسط محمد حسن آبادی تهیه شده است، اين فيلم جهت آموزش نحوه محاسبه بهاي تمام شده خدمات شهرداري تهيه شده است و قابل استفاده براي بسياري از سازمانهاي دولتي خدمت محور نيز مي باشد.

هردوفایل از طریق سایت گروه مشاوران پنكو به آدرس http://penco.ir قابل دریافت است البته از محتوای فایلها در حال حاضر بی اطلاع هستم اما با توجه به برخی از مطالب مندرج در سایت که مطالعه کردم به نظر ارزش مشاهده را داشته باشند..

آخرین ویرایش 22 آذر 1393

samir karamkhani

0
mehrdad7 این مطلب رو نوشت. 22 آذر 1393

با سلام خدمت دوست عزیز

با عرض معذرت فایل فیلم اموزشی مربوط به سایت پنکو می باشد برای این که دوستان سرسری از اموزش های تخصصی این سایت در زمینه بودجه عملیاتی و بهای تمام شده در سازمان و شرکت دولتی نگذرند این دو فایل گذاشتم که با دیدن این فیلم ها از اهمیت این سایت در زمینه بودجه و بهای تمام شده مطلع شوند در ضمن به نظر من این دوتا فیلم میتونه زمینه برای خوندن مقاله دیگه باشه در ضمن این شرکت کار بزرگی داره که میتونید سوابق پیگیری کنید

پروردگارا ببخش مرا که آنقدر حسرت نداشته هایم را خوردم ، شاکر داشته هایم نبودم . . .

1
Amir Farzanefar این مطلب رو نوشت. 03 خرداد 1394

بهایابی معکوس

بهایابی معکوس نوعی بهایابی غیرتجاری است که تکمیل کننده سیستم های موجودی بهنگام می باشد.

سیستم بهایابی معکوس یک سیستم بهایابی است که تمرکز آن ابتدا بر خروجی های یک سازمان بوده و در یک حرکت معکوس مخارج را بین کالاهای فروخته شده و موجودی ها تسهیم می کند.

در این سیستم به تناسب نبود برخی موجودی ها در سیستم تولید بهنگام، برخی از مراحل بهایابی مرحله ای نیز حذف می شود تا نه تنها حسابداری، تسهیم ها و ردیابی ها ساده شود، بلکه انگیزه مدیران برای نگهداری موجودی و مدیریت سود نیز کاهش یابد.

بهایابی معکوس

امیر فرزانه فر

0
mehrdad7 این مطلب رو نوشت. 13 خرداد 1394

**با عرض سلام خدمت دوستان

فایل خوبی بود و مطالب اموزنده زیادی داشت ولی چند تایی سوال برام به وجود اومد

مگه نه این که پایه گذاری چنین سیستمی بر مبنای اصول تفکر تجاری و سرمایه داری چرا بهایابی غیر تجاری توصیفش کردید ؟

مثالی که تو اموزشتون زدید ارزش موجودی 1000 واحد کالا به نرخ واقعی 32100 ریال میباشد در صورتی که به روش ارزش گذاری 31500 ریال میشود حال لازم به ذکر است که مابه تفاوت 600 ریال به بهای تمام شده انتقال یافته است که مربط به ما به تفاوت بهای تبدیل واقعی و ارزش گذاری می باشد و موجودی پایان سال به مبلغ ارزش گذاری شناسایی می شود حال اگر نرخ ارزش گذاری (مواد و تبدیل ) * تعداد کالا بیشتر از ارزش واقعی باشد باعث افزایش ارزش دفتری سیستم بها یابی معکوس نسبت به سنتی میشود و هچنین مگر نه این که این نوع بهایابی مخصوص شرکت تک محصولی و یا محصول مشابه می باشد به همین دلیل در صورت وجود موجودی در پایان سال مالی امکان تعین مبلغ براوردی بر مبنای درصد پیشرفت کالا یا موجودی با انحراف بسیار ناچیز امکان پذیر است .

با کدام استاندارد تطابق ندارد و علت عدم تطابق ان در چیست ؟

نداشتن ذنجیره از عدم حسابرسی به چه معناست ؟

فکر میکنم نرم افزار های حسابداری محدودیت مربوط به منافع مصرف شده در مراحل و فرایند تولیدی با تعریف مرکز هزینه برطرف میشه .**

پروردگارا ببخش مرا که آنقدر حسرت نداشته هایم را خوردم ، شاکر داشته هایم نبودم . . .


273 نفر از 954 عضو ما 1219 بار در مباحثه ها نظر ارسال کرده اند.