برای مثال فرض کنید در سلول A1 یه سری اسامی یا ایتم به صورت زیر درج شده است : کالای1 کالای2 کالای3 کالای4 و .... برای اینکه هر یک از این اقلام در یک سلول مجزا قرار گیرد باید به صورت زیر عمل کنید : ابتدا ستون A1 را انتخاب کنید سپس از زبانه HOME سمت راست گزینه Fill و سپس Justify را انتخاب نمایید در ستون A1 هر ایتم زیر هم داخل یک سلول مجزا قرار می گیرد

فرشید محمدنیا