تولیدات در ایران و تاثیر آن در پیشرفت اقتصاد با اینکه کشور ایران یک کشور در حال توسعه می باشد اما تحریم های شدید بین المللی مانع از رشد کشور خواهد شد. با این حال با توجه به منابع داخلی نیز کشور مراحل رش خود را طی میکند و پیش میرود. جدا از محصولاتی نظیر طب سنتی یا روغن های مختلف و داروها نیز در بخش صنعت و تکنولوژی کشور ایران توانسته پیشتاز در منطقه باشد. حال اگر از نفت ایران بخواهیم در رابطه با تاثیر آن بر اقتصاد کشور بنویسیم مطلب کمی پیچیده خواهد بود چراکه اقتصاد کشور وابسته به نفت است. اما دشمنان که همواره در پی اعمال بیشتر تحریم ها هستند هیچ وقت نخواهند توانست نفت ایران را تحریم کرده و آسیب جدی به کشور وارد کنند. افراد زیادی در داخل کشور نیز به تولیدات داخلی و حتی مواردی چون طب سنتی و از زیر شاخه های آن روغن خراطین و.. روی آورده اند و اینک این محصولات دارای صادرات به کشورهای مختلف و حتی اروپایی می باشد.

پس تولیدات داخلی را باید یکی از راهای جدا شدن و متکی بودن اقتصاد به نفت دانست.