تورم حاد

0
admin این مطلب رو نوشت. 30 فروردین 1393

مطابق استانداردهاي بين المللي حسابداري مالي در صورتي جمع نرخ تورم در طول سه سال حداقل برابر عدد يك شود وضعيت اقتصاد تورم حاد تلقي مي گردد نظر به اينكه صورتهاي مالي وضعيت و عملكرد مالي را در پايان دوره نشان مي دهند و ضمن پذيرش وجود وابستگي بين صورتهاي مالي آيا حسابداران كماكان بايستي خود را متكي به رويدادهاي گذشته بدانند و تنها صحت و سقم آنها بايستي رد يابي گردد اگر چنين است چطور يك حسابدار حرفه اي به مسئوليت خود در قبال جامعه عمل مي كند؟ اگر بهانه شيوه استاندارد حسابداري است تا كي بايستي صبر نمود و منفعت شخصي دنبال شود و زير نظر افراد دولتي نقش ايفا كرد و تنها محرك دست آنها باشيم. آيا بخش خصوصي نمي خواهد تلاشي در راه رهايي از وابستگي در همچنين مسايلي كه منافع جامعه بطور مستقيم و غيرمستقيم وابسته به آن است به سرانجام رسانده شود؟ لطفا نظرات شخصي خود را مرقوم بفرماييد

به نام خداوند جان و خرد

4 نظرات
0
admin این مطلب رو نوشت. 04 اردیبهشت 1393

[font=b kamran][size=9] سلام

به نظر من اول از همه باید از سازمان حسابرسی پرسید تورم حاد به چه معنی است و وضعیت کنونی کشور در بین سایر کشورها چگونه است؟ زیرا سازمان حسابرسی مرجع استانداردگذاری در ایران است و تصمیمات آن تعیین کننده برخورد حسابداران و حسابرسان با این معضل خواهد بود، انتشار اصلاحیه استاندارد شماره 16 تحت عنوان آثار تغییر در نرخ ارز نشان دهنده این امر است که سازمان حسابرسی در شش ماهه دوم سال 1391 کاهش شدید ارزش پول را احساس کرده است اما ...

یکی دیگر از مشکلات، مسئله عدم آشنایی حسابدارن و حسابرسان با حسابداری تورمی است از این مهمتر کافی نبودن اطلاعات و آمارهای منتشره در رابطه با نرخ تورم ایران و شاخصهای کلیدی اقتصاد ایران است، هرچند تغییر نرخ ارز مرجع به نرخ ارز مبادله‌ای از سوی بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد بانک مرکزی به وجود تورم حاد معترف است اما ...

با توجه به موارد فوق و مواردی همچون افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها که در قانون بودجه سال 91 اعلام گردید و... میتوان نتیجه گرفت شرایط تورمی اقتصاد ایران از سوی دولتمردان پذیرفته شده است.

و چند پرسش:

آیا در شرایط اقتصادی ایران، صورت‌های مالی تهیه شده بر مبنای بهای تمام شده تاریخی در وضعیت تورم حاد، اساسا توانایی ارائه [h] اطلاعات مربوط[/h] به استفاده کنندگان را دارد؟

آیا در شرایط اقتصادی ایران، تجدید ارزیابی داراییهای ثابت، استفاده از استاندارد حسابداری شماره 16 ایران و ... اصل بهای تمام شده تاریخی را خدشه دار نمیکند؟

که اگر چنین است ضروری است به عنوان یک حسابدار حرفه اي به مسئوليت خود در قبال جامعه عمل کنیم و ضمن مطالعه استاندارد‌های حرفه‌ای و راهکارهای پذیرته شده به عنوان راه حل اقتصادهای با تورم حاد را مورد مطالعه قرار دهیم زیرا در شرایط تورمی اگر صورت‌های مالی بر اساس تغییر درسطح عمومی قیمت‌ها تعدیل و تجدید ارائه نشوند، اطلاعات مالی منتشر شده نه تنها سودمند نیستند، بلکه [h]‌ گمراه‌کننده[/h] نیز خواهند بود.

[/font][/size]

به نام خداوند جان و خرد

0
admin این مطلب رو نوشت. 04 اردیبهشت 1393

[font=b kamran][size=9] سلام

به نظر من اول از همه باید از سازمان حسابرسی پرسید تورم حاد به چه معنی است و وضعیت کنونی کشور در بین سایر کشورها چگونه است؟ زیرا سازمان حسابرسی مرجع استانداردگذاری در ایران است و تصمیمات آن تعیین کننده برخورد حسابداران و حسابرسان با این معضل خواهد بود، انتشار اصلاحیه استاندارد شماره 16 تحت عنوان آثار تغییر در نرخ ارز نشان دهنده این امر است که سازمان حسابرسی در شش ماهه دوم سال 1391 کاهش شدید ارزش پول را احساس کرده است اما ...

یکی دیگر از مشکلات، مسئله عدم آشنایی حسابدارن و حسابرسان با حسابداری تورمی است از این مهمتر کافی نبودن اطلاعات و آمارهای منتشره در رابطه با نرخ تورم ایران و شاخصهای کلیدی اقتصاد ایران است البته تغییر نرخ ارز مرجع به نرخ ارز مبادله‌ای از سوی بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد بانک مرکزی به وجود تورم حاد معترف است اما ...

با توجه به موارد فوق و مواردی همچون افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها که در قانون بودجه سال 91 اعلام گردید و... میتوان نتیجه گرفت شرایط تورمی اقتصاد ایران از سوی دولتمردان پذیرفته شده است.

و چند پرسش:

آیا در شرایط اقتصادی ایران، صورت‌های مالی تهیه شده بر مبنای بهای تمام شده تاریخی در وضعیت تورم حاد، اساسا توانایی ارائه اطلاعات مربوط به استفاده کنندگان را دارد؟

آیا در شرایط اقتصادی ایران، تجدید ارزیابی داراییهای ثابت، استفاده از استاندارد حسابداری شماره 16 ایران و ... اصل بهای تمام شده تاریخی را خدشه دار نمیکند؟

اگر چنین است ضروری است به عنوان یک حسابدار حرفه اي به مسئوليت خود در قبال جامعه عمل کنیم و معیارهای اقتصاد با تورم حاد را از روی استاندارد‌های حرفه‌ای مورد مطالعه قرار دهیم زیرا در شرایط تورمی اگر صورت‌های مالی بر اساس تغییر درسطح عمومی قیمت‌ها تعدیل و تجدید ارائه نشوند، اطلاعات مالی منتشر شده نه تنها سودمند نیستند، بلکه [h]گمراه‌کننده[/h] نیز خواهند بود.

[/font][/size]

به نام خداوند جان و خرد

0
admin این مطلب رو نوشت. 04 اردیبهشت 1393

[FONT=TAHOMA][SIZE=6] با توجه به آخرین اطلاعات آماری ایران قابل اخذ از www.amar.org.ir تورم ایران حاد نمی‌باشد چراکه جمع تورم سه سال اخیر 1 نمی گردد.

بررسی آمارهای موسسات و مراجع بین المللی در این زمینه نشان میدهد که رتبه تورم ایران در سال 1388 از بین 222 کشور 216 بوده است در سال 1391 صندوق بين‌المللي پول، نرخ تورم در كشورهاي جهان بررسی کرده و ايران را با نرخ تورم 30.6 درصد در رتبه چهارم دنيا از لحاظ تورم بالا قرار داد و بالاخره در پایان سال 1392 صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از نرخ تورم 188 کشور جهان در سال 2014 تورم ایران را 23 درصد برای این سال برآورد کرد و به این ترتیب ایران از این لحاظ با یک پله نزول در جایگاه دوم جهان قرار گرفت.

با همه این اوصاف و آمارهای اسفناک دست کم جمع جبری تورم سه سال اخیر که توسط مراجع داخلی و سازمانهای بین المللی اعلا گردیده است به عدد 1 نمی‌رسد

[quote=Taha][color=red]تا كي بايستي صبر نمود و منفعت شخصي دنبال شود و زير نظر افراد دولتي نقش ايفا كرد و ...[/color][/quote] در این خصوص باید یادآوری کرد: مجمع عمومی سازمان حسابرسی در اسفند ماه سال 1390 استفاده از استانداردهای بین المللی را جهت تهیه صورتهای مالی تلفیقی در شرکتهای هولدینگ تصویب نمود و که در تاریخ 21/10/1392 به تصویب هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و ابلاغ گردید.

[center] [/center] [center]Link [/center] این اقدام و اقدامات بعدی خصوصا برگزاری همایش ملی استانداردهای بین المللی گزارشگری در اردیبهشت 1393 با محوریت [center]IFRS[/center] 1. بررسی تطبیقی استانداردهای بین‌المللی با استاندارد‌های ملی 2. چالش‌های محیطی موجود در بکارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی 3. استفاده از فناوری های روز حسابداری (XBRL) در به کارگیری IFRS 4. استانداردهای بین المللی؛ آموزش‌های دانشگاهی و حرفه‌ای و ضرورت ارتقاء دانش حسابداران 5. رویکرد و نقشه راه کوتاه‌مدت و بلند‌مدت در اجرای مصوبه مجاز شدن IFR [center]IFRS [/center] به نظر من در شرایط فعلی بهتر است بجای ایجاد تنش و متهم کردن دیگران در پی یافتن راهکارهای مناسب برای حل معضل تورم نزدیک به حاد کشور باشیم ضمن اینکه همسویی با این جریان فکری ایجاد شده مبنی بر پذیرش استانداردهای بین المللی غافل نشویم. [/FONT][/size]

به نام خداوند جان و خرد

0
admin این مطلب رو نوشت. 05 اردیبهشت 1393

پس نظر من کووووشش

به نام خداوند جان و خرد


271 نفر از 886 عضو ما 1211 بار در مباحثه ها نظر ارسال کرده اند.