تفاوت حساب تنخواه با صندوق؟

0
ABOLFAZL این مطلب رو نوشت. 18 سپتامبر 2014

تفاوت حساب تنخواه با صندوق چیست؟

آخرین ویرایش 05 اُكتبر 2014

3 نظرات
0
فناوری اطلاعات این مطلب رو نوشت. 19 سپتامبر 2014

سوال خوبیه، منم می خوام جوابش رو بدونم

0
100769 این مطلب رو نوشت. 20 سپتامبر 2014

تفاوت بین حساب تنخواه و صندوق از لحاظ رفتاری بدین شرح می باشد 1- وجه نقد منظور شده در حساب صندوق، در اختیار فردی است که مسئول خرید نمی باشد در حالیکه تنخواه در دسترس افرادی معمولا قرار می گیرد که مستقیما با فرآیند خرید در ارتباط هستند 2- تنخواه لازمست در طی مدت زمان معین یا اتمام وجه تسویه حساب و تغذیه گردد در حالیکه این مورد در خصوص صندوق صدقیت ندارد 3- وجه موجود در دست تنخواه گردان به نحوی طلب شرکت از آن شخص می باشد و اینکه باید در پایان سال (به جزء شرکتهای تعاونی) اگر مانده داشت بایستی به بدهکاری شخص منظور شود در حالیکه صندوق دارایی شرکت و در پایان سال در سرفصل نقد و بانک طبقه بندی می شود.

طه احمدزاده

-1
Amir Farzanefar این مطلب رو نوشت. 04 اُكتبر 2014

سلام

تنخواه معمولا برای پرداختهای جزیی و مستمر شرکتها می باشد حال آنکه صندوق عموما در شرکتهایی استفاده می شود که عملیات جاری آنها دریافت و پرداخت وجه نقد را ایجاب می کند.

امیر فرزانه فر