تفاوت بین شواهد حسابرسی و مدارک موید در چیست؟

0
100769 این مطلب رو نوشت. 15 مهر 1393

شواهد حسابرسی شامل تاییدیه ها و . . ومدارک موید شامل صورتجلسات مجامع و غیره

طه احمدزاده

1 نظرات
0
100557 این مطلب رو نوشت. 17 مهر 1393

سلام

شواهد حسابرسی یعنی همه اطلاعاتی که برای حسابرس برای رسیدن به نتایج مورد نظر خود از آنها استفاده میکند و بر اساس آنها اظهارنظر شده است، ، شواهد حسابرسی عمدتا دربرگیرنده اطلاعات و سوابقی است مبنای تهیه صورتهای مالی و عموما ثبتهای حسابداری و مستندات پیسوت اسناد از جمله قراردادها، صورت حسابها و محاسبات انجام شده، صورتمغایرتهای و ...

مدارک مؤید اطلاعاتی هستند که حسابرسی می‌تواند به کمک آنها از درستی و یا نادرستی شواهد کسب شده اطمینان بیشتری کسب کند لیکن به تنهایی نمی‌توانند مبنای اظهارنظر باشند.

البته استانداردهای حسابرسی قید کرده در برخی شرایط ممکن است این مدارک مؤید تنها شواهد حسابرسی باشد که بتوان کسب کرد و تاییدیه مدیران را برای کسب شواهدی مبنی بر اینکه قرار است یک دارایی برای کسب منافع آتی در سال و سالهای سنوات بعد نگهداری شود را مثال زده است که به نظر من جای بحث دارد.

samir karamkhani


272 نفر از 981 عضو ما 1217 بار در مباحثه ها نظر ارسال کرده اند.