گروه نرم افزاری وینا نسخه ای رایگان از نرم افزار حسابداری وینا را بدون محدودیت زمانی در دسترس عموم قرار داده است تا بتوانند کسب و کار خود را رونق ببخشند لینک دانلود:https://goo.gl/HFbmxq