بررسی مقابله ای ساخت جمله(1):(Contrastive Analysis)

0
S.Shokri این مطلب رو نوشت. 04 مهر 1393

با سلام: با توجه به مطرح شدنِ روش Spiral Curriculum که Jerome Bruner به آن قوام بخشیده است،لازم است به ذکر مثالی با اهمیت بپردازیم.اهمیت این مثال در حدی است که در قالب یک واحد دانشگاهی در رشته های مترجمی کلیه زبان های دنیا ارائه می گردد و الزامی است.

Contrastive Analysis یا بررسی مقابله ای (ساخت جمله)،نام این واحد است که به بررسی کامل و تفصیلیِ تفاوت های ساختاری بین زبان مبداء . مقصد می پردازد.زبان شناسان با (گرایش آموزش)با استفاده از CA،پیش بینی می کنند که فراگیرنده زبان در چه حوزه هایی دچار اشتباه می شوند؛از سوی دیگر،منطق زبانیِ که به خصوص درجوامعی که زبان مقصد، زبان خارجه(Foreign Language) باشدو نه زبان دوم(Second Language) نوعی مقاومت در برابر تغییراز خود نشان می دهد.در نهایت، تنها زبان آموزی که قابلیت تفکر در زبان مقصد را در خود پرورش دهد است که می تواند از این تفاوت های ساختاری دوری کند که این نیاز مند زمان و روشی از لااقل ازجنسِ Spiral Curriculum است.

برای شروع،با دو مثال مهم شروع می کنیم:

1-تاکید کردن"بر" 2- ازدواج کردن"با"

1-کلمۀ emphasize در حالت فعلیِ خود حرف اضافۀ on نمی گیرد لذا جملۀHe emphasized on being on time. اشتباهی رایج محسوب می شود و حالت صحیح جمله عبارتست از::He emphasized being on time.

2-به دلیل آنکه هم حرف اضافۀ to و هم with در فارسی به "با" ترجمه می شود ممکن است جملۀ زیر به اشتباه بیان شود:He got married with her. حالت صحیح جمله عبارت خواهد بود از:He got married to her یا He married her. مطلب بیان شده، تنها دو مورد از بیشمار مواردی بود که در ترجمه ها رایج است و باعث می شود ترجمه از لحاظ فصاحت در موقعیت های زبانیِ اصیل،ناقص جلوه کند.در صورتی که روش استفاده از فرهنگ های لغات به درستی آموخته شود بیشترِ این اشتباهات قابل اجتناب و یا تصحیح خواهد بود.این نکات معمولا 1-در داخل [] به صورت VN، V prep،+ that،+ QUESTION WORD و غیره بیان می شود.2-در مثال آورده شده در بخش مربوطه عملا نمایش داده می شود. . در این جابه ذکر مثال های بیشتری در این زمینه می پردازیم: (Penglish، مورد نادرست است)

English: he went to the bazaar to buy oranges

Penglish: he went to the bazaar for buying oranges

English: he advised me not to smoke

Penglish: he advised me not to smoking

English: they are pessimistic about solving the problem

Penglish: they are pessimistic about to solve the problem

English: she refused to go to the party

Penglish: she refused going to the party

English: although he said he was going to be late, he actually arrived on time

Penglish: although he said he was going to be late, but he actually arrived on time

English: the man that I saw yesterday, is sick today

Penglish: the man that I saw him yesterday, is sick today

English: the person who I spoke to is a writer

Penglish: the person who I spoke to him is a writer

English: I can't make a decision without thinking about it

Penglish: I can't make a decision without thinking it

English: I enjoy reading novels

Penglish: I enjoy from reading novels

English: he depends on his parents

Penglish: he depends to his parents

English: he believes in god

Penglish: he believes to god

English: he judged the boy

Penglish: he judged about the boy

English: the manager of the bank

Penglish: the chief of the bank

English: the chairman of the department

Penglish: the chief of the department

English: the dean of the collage

Penglish: the chief of the collage

English: the chancellor of the university

Penglish: the chief of the university

English: the principal of the high school

Penglish: the chief of the high school

English: I want to go

Penglish: I want that I go

English: I know you and him

english: I know you and he

English: I told Mehdi

Penglish: I told to Mehdi

English: this pen is different from that pen

Penglish: this pen is different with that pen

English: she is satisfied with her job

Penglish: she is satisfied from her job

English: I hate him

Penglish: I hate from him

English: did you see the man whose nose was red

Penglish: did you see the man that his nose was red

English: Mehdi enjoys studying

Penglish: Mehdi enjoys from studying

English: I go to school on Monday

Penglish: I go to school in Monday

English: Mr. Yahyavi live on Zand Street

Penglish: Mr. Yahyavi lives in Zand Street

English: I apologize to you for what I did

Penglish: I apologize from you for what I did

CA،در حوزه های دیگر زبان از قبیلِ تکیه و آهنگ ،افعال ربط دهنده و مفعول با واسطه و بی واسطه و غیره به تجزیه و تحلیل می پردازد.در سالیان اخیر،دانشگاه پیام نور تحقیق گسترده ای در این زمینه به عمل آورده است.

ستار شکری

آخرین ویرایش 04 مهر 1393

2 نظرات
0
100557 این مطلب رو نوشت. 05 مهر 1393

سلام

ممنون، خیلی جالب بود

samir karamkhani

0
S.Shokri این مطلب رو نوشت. 05 مهر 1393

سلام.با تشکر.امیدوارم مفید بوده باشد.(-:


272 نفر از 960 عضو ما 1216 بار در مباحثه ها نظر ارسال کرده اند.