انبار گردانی اقلام امانی

0
diba.golestani این مطلب رو نوشت. 23 دی 1393

حسابرسی یک شرکت دارویی رو انجام میدیم تعدادی از موجودیها به صورت امانی در انبارهای دیگران هستن به نظر شما باید همه داروها از طریق مشاهده عینی و انبارگردانی کنترل شوند؟

این شرکت در بیش از 70 شهر بزرگ ایران انبارهایی داره و کلی از جنسهاش به صورت امانی نزد دیگرانه

1 نظرات
0
100557 این مطلب رو نوشت. 24 دی 1393

سلام

به نظر من اینکه یک دارایی در اختیار شخص ثالثی قرارداشته باشد باید مشاهده عینی بشوند یا خیر به عواملی زیادی بستگی خواهد داشت از جمله تنوع داراییها، اهمیت اقلام، اعتبار و استقلال و اختیارات شخص ثالث نسبت به صاحبکار و اقلام مزبور همچنین نفوذ و کنترل صاحبکار نسبت به شخص ثالث، توافقات قراردادی و گردش اقلام در حسابها و انبارهای شرکت و ...

در هر صورت، اگر رقم و یا حساسیت اقلام به حدی باشد که برای ذینفعان گزارش با اهمیت تشخیص داده شود معقول آن است که به رسید انبارها اکتفا نشود و از طریق بازدید، شمارش اقلام همزمان با انبارگردانی و مشاهده عینی، ارسال تاییدیه اقلام امانی و سایر روشهای حسابرسی به صحت ادعای مزبور بپردازیم.

samir karamkhani


272 نفر از 981 عضو ما 1217 بار در مباحثه ها نظر ارسال کرده اند.