1- نگوييد چرا اين كار انجام نمي شود. فكر كنيد چگونه مي توانيد آن را انجام دهيد.
2 - در مورد مشكل به وجود آمده نگراني به خود راه ندهيد. همين الان براي رفع آن اقدام نماييد.
3 - از وضعيت موجود راضي نباشيد. باور داشته باشيد كه هميشه راه بهتري هم وجود دارد.
4 - اگر مرتكب اشتباه شديد ، بلافاصله در صدد رفع اشتباه برآييد.
5 - براي تحقق هدف به دنبال كمال مطلوب نگرديد. اگر 06 % از تحقق هدف اطمينان داريد دست بكار شويد.
6 - براي پي بردن به ريشه مشكلات 5 بار بپرسيد چرا؟
7 - گمبا محل واقعي رويداد خطاست . سعي نكنيد از دفتر كار خود مشكلات محيط را حل كنيد.
8 - هميشه براي حل مشكل از داده و اطلاعات كمي و به روز استفاده كنيد.
9 - براي حل مشكل بلافاصله به دنبال هزينه كردن نباشيد. بلكه از خرد خود استفاده كنيد. اگر عقلتان به جاايي نماي رساد، آن را در همكارانتاان بجويياد و از خارد جمعي استفاده كنيد.
16 - هيچ وقت جزئيات و نكات ريز مسئله را فراموش نكنيد. ريشه بسياري از مشكلات بزرگ همين نكات ريز است.
11 - حمايت مديريت ارشد منحصر به قول و كلام نيست. مديريت بايد حضور مشهود و ملموس داشته باشد.
12 - براي حل مسائل هر جا كه امكان آن وجود دارد از واگذاري اختيار به زيردستان ابا نكنيد.
13 - هيچ وقت به دنبال مقصر نگرديد. هيچ گاه عجولانه قضاوت نكنيد.
14 - مديريت ديداري و انتقال اطلاعات بهترين ابزار براي حل مسئله به صورت گروهي است.
15 - ارتباط يك طرفه دستوري از بالا به پايين مشكلات سازمان را پيچيده تر ميكند. مديريت ارشد بايد با لايه هاي پايين تر سازمان ارتباط دو جانبه داشته باشد.
16 - انسانها توانايي هاي فراواني دارند. از الگوهاي چند مهارتي و غني سازي شغلي براي شكوفا شدن آنها استفاده كنيد.
17 - تنها فعاليت هايي را انجام دهيد كه براي سازمان شما ارزش افزوده ايجاد مي كنند.
18 - فراموش نكنيد كه 5 ت ، پايه و بنيان ايجاد محصولي با كيفيت است.
19 - بر اساس الگوهاي كار گروهي ، مسائل محيط كارتان را حل كنيد.
20 - حذف مودا ) اتلاف( فرآيندي پايان ناپذير است. هيچ وقت از اين كار خسته نشويد.