آبادی حاج قنبر جزئی از دهکده جهانی است. آخرین دستاوردهای تکنولوژیک در تمامی عرصه ‏های اجتماعی، اقتصادی آبادی در جریان است. پایین آبادی، درست کنار دکه کربلائی غضنفر، گوگل شعبه دارد و گله‏ های قلیچ با سیستم دیجیتال شمارش‏ می‏شوند و کیفیت محصولات آن با معیار استانداردهای بین‏ المللی کنترل‏ می‏شود. شئونات زندگی حاج قنبر با استانداردهای جهانی گره خورده و فعالیت کشاورزی خود را با آن تطبیق داده است. در بخش مالی از استانداردهای IFRS استفاده و گزارشات مالی خود را با آقای ادوارد در آمریکا، آقای پائولو در ایتالیا و کیم در ژاپن مقایسه می‏کند. درست چند سال پیش که اینترنت همه‏ گیر نشده بود و بحران اقتصادی به مانند دومینو همه ‏جا را تحت تاثیر قرار نمی‏داد او سیاقی عمل‏ می‏کرد اما وقتی نتوانست تولیدات‏ش را خارج از آبادی بفروشد نمی‏توانست بفهمد بهای تمام‏شده‏ ی محصولات همسایه‏ اش کل‏رضا چطوری محاسبه‏ می‏شود که روزگارش بهتر از اوست تصمیم گرفت همه‏ ی آبادی معیار واحدی را انتخاب کنند. اسماعیل را انتخاب کردند که معیارسازی کند اما هرچه جستجو کرد راهی به جز گرفتن معیارهای سایر دول نیافت. در نهایت دیلماجی از شهر آوردند که معیار سایر دول را ترجمه کرد و با کمک اسماعیل آن‏ها را بومی کردند. بعد از سال‏ها جنگ و جدال با این معیارها که گاهاً آبادی را به آشوب‏ می‏کشید تغییرات دهکده جهانی و لزوم مقایسه فعالیت خود با آبادی‏های دیگر دنیا، آنها را بر آن داشت تا همانند دیگران از معیار واحدی استفاده کنند. حاج قنبر حالا بزرگ آبادی بود و گذشته این استانداردها را به یادداشت، او درک کرده بود که با وجود آنان کسب و کارشان بهتر شده و اگر شیطنت‏های سایر آبادی‏های دور نبود تفوق بر سایرین امکان داشت. حالا شایعات بر سر زبان‏ها افتاده و بحث‏ها بالا گرفته. آیا فعالیت‏های اقتصادی آبادی ما قابل تطبیق با آبادی‏های دیگر این جامعه جهانی هست یا نه. حاج قنبر نظرش مساعد است، او خوشبین است،گرچه آگاه از تغییرات مدام نرخ ارز است که همین امسال نزدیک بود گزارشات مالی‏اش را مردود کند. آینده زندگی حاج قنبر بستگی دارد به وجود شعبه گوگل و تطبیق فعالیت مالی‏اش با IFRSها و همه‏ ی آبادی این را‏ می‏دانند.

آخرین ویرایش 03 دی 1393

طه احمدزاده