از دوستان خواهشمندیم سناریوی زیر ( صنایع غذایی کلوچه شیرین ) را مطالعه کرده و به سوالات انتهای این سناریو پاسخ داده. با تشکر

0
100199 این مطلب رو نوشت. 15 اسفند 1395

سناریو (صنایع غذایی کلوچه شیرین )
مهران جعفری، کارمند جدید دریافت کالا، گزارش کرده است که کمیت کالای دریافتی پیش از پذیرش و پرداخت فاکتور با کمیت سفارش مقایسه نمی شود به رغم آن که او تنها سه ماه به این شغل اشتغال داشته است، ولی متوجه شد که روندهای اختلاف در اغلب موارد وقتی بیشتر رخ می دهند که آقای حسن محمدی مسئول است و شرکت با مسئولیت محدود مهتاب فروشنده است. آیین نامه پیمان شرکت یک جمله ی صریح دارد که هرگونه پرداخت را در صورت عدم تطابق کمیت سفارش، کمیت دریافت، و کمیت فاکتور منع می کند.
حسابرس
شما به عنوان حسابرس مسئولیت رسیدگی به خریدهای شرکت با مسئولیت محدود مهتاب را به عهده دارید و شرکت فایل های کامپیوتری و داده های مشروحه زیر را در اختیار شما قرار داده است:
هدف، حسابرسی ، پیما ن ها را برای تشخیص این موضوع وارسی می کند که آیا رویه های مناسبی مستقر هستند و از آنها پیروی می‌شود تا اطمینان حاصل شود که کمیت دریافت کالا با کمیت سفارش یکسان است. تمام پیما ن ها که در آنها تفاوتهایی وجود دارد، به ویژه، برای تشخیص این امر بررسی می شوند که آیا مشکلاتی در ارتباط با کمیت سفار ش شده و کمیت دریافتی پیما ن های بسته شد ه توسط حسن محمدی یا شرکت با مسئولیت محدود مهتاب وجود دارد.
منبع داد ه ها، اطلاعات دریافتی روی رایانه شخصی در ادار ه ی دریافت کالا در پایگاه داد ه های برنامه ی اکسل مایکروسافت ذخیره می شود. این پایگاه داد ه ها مشتمل بر اطلاعات مربوط به شمار ه ی پیمان و کمیت کالای دریافتی برحسب شمار ه ی کالا است. یک پیمان ممکن است چند بارنامه یا رسید انبار داشته باشد. این اطلاعات قابلیت ارسال به اکسل در قالب جداول مورد نظر شما را دارد. اطلاعات پیما ن ها شامل جمع کمیت سفارش بر حسب پیمان و برحسب شمار ه ی کالااست. جدول پیمان - فیلدهای لازم: شمار ه ی پیمان؛ تاریخ؛ مسئول پیمان؛ فروشنده؛ شمار ه ی کالا؛ تاریخ انقضای پیمان، کمیت سفارش؛ قیمت واحد؛ جمع قیمت جدول دریافت کالا- فیلدهای لازم: شماره رسید انبار، شمار ه ی پیمان؛ تاریخ دریافت کالا؛ شمار ه ی کالا؛کمیت کالای دریافت شد ه؛ کارمند دریافت کنند ه ی کالا تحلیل از جدول پیمان از داد ه های رسید یا دریافت کالا دو نسخه ی پشتیبان تهیه م یشود. اطلاعات پایگاه داد ههای پیمان برای دوازده ماه اخیر واکشی خواهد شد و برحسب پیمان و شمار ه ی کالا، با پایگاه داد ه های دریافت کالا مقایسه خواهند شد. گروه حسابرسی پس از تشخیص کل میزان کالای دریافتی برحسب پیمان و شمار ه ی محصول، آن را با کمیت کالای سفارش شده برحسب پیمان و شمار ه ی محصول مقایسه می کنند. اگر کمیت سفارش متفاوت از کمیت دریافتی باشد، اطلاعات تفصیلی دریافت کالا به فایل recipt- lt- ordered )یعنی کمیت دریافت کمتر از کمیت سفارش است( و فایل recipt- ht- ordered )یعنی کمیت دریافت بیشتر از کمیت سفارش است( واکشی می شود. تحلیل بیشتر فروشندگانی که بالاترین انحراف را دارند )برحسب شمار ه ی اقلام؛ شمار ه ی کالاها؛ و ارزش انحراف]قیمت واحد*کمیت[( مسئول پیمانی که بالاترین انحراف را دارد )برحسب اقلام، کالاها، و ریالی( مشخص خواهد کرد. نکته: بارنامه هایی که بخشی از کالا را شامل می شوند ممکن است دلیل ممکن کمتر بودن کمیت دریافتی از کمیت سفارش شد ه باشند.
نتایج تحلیل داده ها توسط حسابرس
لطفا اطلاعات مسئله شامل جدول ذیل را در کامپیوتر خود ذخیره کرده و با بررسی آن نکات حسابرسی مربوطه را استخراج نمایید:
1-
2-
3-

http://hma.ir/forumsample/Tables%20v3.xlsx.xlsx

آخرین ویرایش 23 اسفند 1395

3 نظرات
0
100557 این مطلب رو نوشت. 24 اسفند 1395

سلام
من مطالب پست رو خواندم و امیدوار بودم دیگران نسبت به حل آن دست به کار شوند که ظاهرا تا این لحظه برای حل مسئله و یا اظهار نظر در نسبت به آن کسی پیش قدم نشده، خوب من مسئله و فایل مربوطه را خواندم این فایل اکسل که منبع اطلاعاتی مسئله بحساب می‌آید شامل دو sheet به نامهای ContInfo (فهرست قراردادهای منعقده و در جریان) و StockEntryInfo (گزارش اقلام ورودی به انبار) است که باید کنترل بررسی شوند..
در شرایط واقعی و فرایند برای چنین مواردی باید اقداماتی به شرح زیر انجام داد:

1. کنترل قراردادها از نظر رعایت آئین نامه‌های داخلی مرتبط با برگزاری کمیسیون معامله (به نظر من برای این کار با توجه به اطلاعات محدودی که ارائه شده بررسی میتواند روی تاریخ قرارداد و تاریخ خرید متمرکز شود و اینکه مبالغ خرید به نسبت دیگر فروشندگان منصفانه است یا خیر البته نتایج این مورد اخیر احتمالا باعث شود حسابرس به اطلاعات بیشتری نیاز پیدا کند در هر صورت با استفاده فرمول vlookup میتواند در رسیدن به این نتایج به حسابرس کمک کند.

2. کنترل تعداد اقلام وارد شده طی دوره‌ای که قرارداد منعقد و معتبر بوده همچنین پیش و پس از آن که خودش چند هدف را دنبال خواهد کرد از جمله اینکه ممکن است قراردادی منعقد شده باشد اما علیرغم اتمام اعتبار قرارداد کلیه اقلام مورد سفارش توسط شرکت دریافت نشده باشد یا اینکه بیش از مقدار سفارش شده برای شرکت جنس ارسال شده باشد (در این صورت اقلام مازاد بر نیاز خریداری شده است) برای این کار به نظر من استفاده از SUMIFS برای محاسبه جمع مقادیر ورودی هر قرارداد پیشنهاد می‌شود تا با مقایسه آن با مقدار مورد قردارد کسی یا اضافه دریافتی مشخص شود.

3.کنترل عدم وجود قرارداد خریدی با فروشنده‌ای که موضع سفارش قبلی را تحویل نداده است به عبارت دیگر اگر از خریداری قلمی را خریداری کرده‌ایم و موضوع سفارش تحویل شرکت نشده نباید قرارداد خرید جدید برای همان قلم وجود داشته باشد که مبلغ ان بیشتر از قرارداد قبلی باشد.


خوب احتمالا با بررسی فایل شما هم به مواردی برای کنترل برخورد خواهید کرد که اگر نظرات خود را درج کنید بحث جالبی به راه خواهد افتاد

samir karamkhani

0
rainboy75@yahoo.com این مطلب رو نوشت. 06 اردیبهشت 1396

خیلی مفید بود ممنون

0
100557 این مطلب رو نوشت. 10 اردیبهشت 1396

سلام

خوب در جواب این دوستمان که تشکر کردم باید عرض کنم ظاهرا متن پستها را نخوانده اند در این پستها از کاربران درخواست تشکر و تقدیر نشده درخواست شده در حل مسئله قدم بردارند لطفا پستها را مطالعه نموده پاسخ مناسب ارائه نمایید با توجه به اینکه دیگر دوستان با عدم شرکت در پست نشان دادند مایل صرف وقت برای انجام این درخواست نیستند سعی میکنم تا پایان هفته جاری با مطالعه فایل راه حلهای پیشنهادی خودم را ارائه کنم

samir karamkhani


272 نفر از 1027 عضو ما 1218 بار در مباحثه ها نظر ارسال کرده اند.