کاربرد اکسل در حسابداری و حسابرسی

The techniques described in this forum will allow you to dramatically increase your efficiency and effectiveness when analyzing data in excel. Every effort has been made to make this forum as complete and accurate as possible, but no warranty or fitness is implied. The information is provided on an “as is” basis.The authors and the publisher shall have neither liability nor responsibility to any person or entity with respect to any loss or damages arising from the information contained in this forum.
Thanks, HMA Excel Forum

0 رای ها
0 جواب ها
151 بازدید

نرم افزار حسابداری رایگان

شروع موضوع از 01 اُكتبر 2016 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

01 اُكتبر 2016


0 رای ها
7 جواب ها
6K بازدید

تاریخ شمسی در اکسل

شروع موضوع از 19 مه 2014 توسط admin

آخرین برمبنای 100557

11 اوت 2016


0 رای ها
0 جواب ها
239 بازدید

اهمیت فرایند گزارشگری مالی

شروع موضوع از 23 فوريه 2016 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

23 فوريه 2016


0 رای ها
6 جواب ها
2/4K بازدید

کاردکس کالا ساده به روش فایفو و لایفو

شروع موضوع از 05 دسامبر 2014 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

23 دسامبر 2015


0 رای ها
3 جواب ها
848 بازدید

جمع سلول های رنگی در اکسل

شروع موضوع از 25 اُكتبر 2015 توسط Amir Farzanefar

آخرین برمبنای 100557

02 دسامبر 2015


0 رای ها
0 جواب ها
192 بازدید

یافتن خانه‌های ادغام شده در اکسل

شروع موضوع از 21 نوامبر 2015 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

21 نوامبر 2015


0 رای ها
2 جواب ها
351 بازدید

استفاده از SUMIF

شروع موضوع از 23 سپتامبر 2015 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

06 اُكتبر 2015


0 رای ها
0 جواب ها
1/7K بازدید

تهیه صورت گردش وجوه نقد با استفاده از کاربرگ

شروع موضوع از 02 اُكتبر 2015 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

02 اُكتبر 2015


1 رای ها
2 جواب ها
624 بازدید

فيلتر افقي در اكسل

شروع موضوع از 02 اوت 2015 توسط 100843

آخرین برمبنای 100557

12 اوت 2015


1 رای ها
18 جواب ها
8/4K بازدید

تابع جدا کردن عدد از متن

شروع موضوع از 13 آوريل 2014 توسط admin

آخرین برمبنای 100557

28 ژوئيه 2015


0 رای ها
1 جواب
97 بازدید

Find and Replace

شروع موضوع از 24 ژوئيه 2015 توسط 100557

آخرین برمبنای a.a

24 ژوئيه 2015


1 رای ها
1 جواب
435 بازدید

فنون رایانه ای کشف تقلب مبتنی بر اکسل

شروع موضوع از 06 ژوئيه 2015 توسط Amir Farzanefar

آخرین برمبنای Amir Farzanefar

18 ژوئيه 2015


1 رای ها
1 جواب
322 بازدید

کار با تابع SUBSTITUTE

شروع موضوع از 18 ژوئن 2015 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

21 ژوئن 2015


2 رای ها
2 جواب ها
215 بازدید

آخرین برمبنای mehrdad7

07 ژوئن 2015


0 رای ها
11 جواب ها
574 بازدید

جمع کدام اعداد x میشود؟

شروع موضوع از 26 دسامبر 2014 توسط amjadam

آخرین برمبنای 100557

07 ژوئن 2015


0 رای ها
9 جواب ها
485 بازدید

تغییر نحوه نمایش عددی خانه ها

شروع موضوع از 01 فوريه 2015 توسط diba.golestani

آخرین برمبنای 100557

07 مارس 2015


1 رای ها
0 جواب ها
243 بازدید

مرتب کردن اطلاعات با استفاده از لیستهای سفارشی

شروع موضوع از 23 دسامبر 2014 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

23 دسامبر 2014


0 رای ها
12 جواب ها
747 بازدید

قانون بنفورد

شروع موضوع از 06 آوريل 2014 توسط admin

آخرین برمبنای mehrdad7

18 دسامبر 2014


2 رای ها
3 جواب ها
14K بازدید

با فایل اکسل رمزدار چه کنیم

شروع موضوع از 19 نوامبر 2014 توسط 100557

آخرین برمبنای mehrdad7

12 دسامبر 2014


0 رای ها
8 جواب ها
578 بازدید

سوال add in اکسل acl

شروع موضوع از 06 دسامبر 2014 توسط mehrdad7

آخرین برمبنای mehrdad7

11 دسامبر 2014


1 رای ها
0 جواب ها
81 بازدید

مشکل کار با افیس 2003 در شرکتهای صاحبکار

شروع موضوع از 21 نوامبر 2014 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

21 نوامبر 2014


0 رای ها
10 جواب ها
2/3K بازدید

کار با Pivot Table چگونه است ؟

شروع موضوع از 21 آوريل 2014 توسط admin

آخرین برمبنای 100397

20 نوامبر 2014


0 رای ها
1 جواب
348 بازدید

powerpivot

شروع موضوع از 13 نوامبر 2014 توسط amjadam

آخرین برمبنای 100557

13 نوامبر 2014


0 رای ها
0 جواب ها
314 بازدید

کدام فرمول vlookup یا index match یا VLOOKUP MATCH

شروع موضوع از 03 اُكتبر 2014 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

03 اُكتبر 2014


0 رای ها
0 جواب ها
221 بازدید

کار با function ها

شروع موضوع از 27 سپتامبر 2014 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

27 سپتامبر 2014


0 رای ها
0 جواب ها
4K بازدید

جستجوی پویا با استفاده از فرمول ترکیبی INDEX و MATCH

شروع موضوع از 05 سپتامبر 2014 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

05 سپتامبر 2014


0 رای ها
1 جواب
585 بازدید

ترکیب VLOOKUP MATCH

شروع موضوع از 31 اوت 2014 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

05 سپتامبر 2014


0 رای ها
1 جواب
9/3K بازدید

معرفی تابع VLOOKUP و چگونگی استفاده از آن

شروع موضوع از 22 اوت 2014 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

02 سپتامبر 2014


0 رای ها
0 جواب ها
1/5K بازدید

معرفی تابع MATCH و چگونگی استفاده از آن

شروع موضوع از 31 اوت 2014 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

31 اوت 2014


0 رای ها
2 جواب ها
1/2K بازدید

کاربرگ تعیین سطح اهمیت

شروع موضوع از 13 اوت 2014 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

30 اوت 2014


0 رای ها
11 جواب ها
807 بازدید

Transfer a text file into Excel

شروع موضوع از 20 آوريل 2014 توسط admin

آخرین برمبنای 100557

27 اوت 2014


-1 رای ها
3 جواب ها
400 بازدید

قالب بندی حانه هاي مایکروسافت اکسل

شروع موضوع از 24 ژوئن 2014 توسط admin

آخرین برمبنای 100557

26 اوت 2014


0 رای ها
0 جواب ها
866 بازدید

معرفی تابع INDEX و چگونگی استفاده از آن

شروع موضوع از 25 اوت 2014 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

25 اوت 2014


0 رای ها
0 جواب ها
1/9K بازدید

معرفی تابع HLOOKUP و چگونگی استفاده از آن

شروع موضوع از 23 اوت 2014 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

23 اوت 2014


0 رای ها
3 جواب ها
439 بازدید

فیلتر نمودن در اکسل بیش از 10000 سطر

شروع موضوع از 10 مه 2014 توسط admin

آخرین برمبنای admin

10 مه 2014


0 رای ها
1 جواب
100 بازدید

نام گذاری سلولها

شروع موضوع از 06 مه 2014 توسط admin

آخرین برمبنای admin

06 مه 2014


0 رای ها
3 جواب ها
633 بازدید

آخرین برمبنای admin

05 مه 2014


0 رای ها
6 جواب ها
413 بازدید

معرفی کتاب

شروع موضوع از 29 آوريل 2014 توسط admin

آخرین برمبنای admin

29 آوريل 2014


0 رای ها
2 جواب ها
58 بازدید

کمک

شروع موضوع از 25 آوريل 2014 توسط admin

آخرین برمبنای admin

25 آوريل 2014


0 رای ها
1 جواب
90 بازدید

فايل خروجي اكسل نرم افزار نوسا

شروع موضوع از 20 آوريل 2014 توسط admin

آخرین برمبنای admin

20 آوريل 2014


0 رای ها
2 جواب ها
40 بازدید

كمك

شروع موضوع از 20 آوريل 2014 توسط admin

آخرین برمبنای admin

20 آوريل 2014


0 رای ها
4 جواب ها
778 بازدید

مرتب کردن ستونهای یک جدول

شروع موضوع از 15 آوريل 2014 توسط admin

آخرین برمبنای admin

15 آوريل 2014


0 رای ها
1 جواب
558 بازدید

توابع Database در اکسل

شروع موضوع از 11 آوريل 2014 توسط admin

آخرین برمبنای admin

11 آوريل 2014


0 رای ها
0 جواب ها
64 بازدید

Benford’s Law

شروع موضوع از 06 آوريل 2014 توسط admin

آخرین برمبنای admin

06 آوريل 2014


0 رای ها
4 جواب ها
313 بازدید

آخرین برمبنای admin

22 مارس 2014


0 رای ها
0 جواب ها
90 بازدید

تست 1

شروع موضوع از 11 مارس 2014 توسط admin

آخرین برمبنای admin

11 مارس 2014255 نفر از 560 عضو ما 1124 بار در مباحثه ها نظر ارسال کرده اند.