مسائل مهم روز ایران و جهان

A quick guide to gleaning what’s most important in just a few minutes

0 رای ها
4 جواب ها
176 بازدید

آخرین برمبنای syst1663@gmail.com

4 هفته قبل


0 رای ها
6 جواب ها
162 بازدید

مسائل مهم روز ایران

شروع موضوع از 14 آذر 1393 توسط Amir Farzanefar

آخرین برمبنای syst1663@gmail.com

4 هفته قبل


1 رای ها
0 جواب ها
85 بازدید

"Big Four "plan to set up in Iran

شروع موضوع از 28 آذر 1395 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

28 آذر 1395


0 رای ها
3 جواب ها
89 بازدید

چــالـش اسـتعداد و نیروی انسانی ماهر

شروع موضوع از 18 اسفند 1393 توسط مجید چراغی

آخرین برمبنای مجید چراغی

25 اسفند 1393


0 رای ها
2 جواب ها
56 بازدید

انجماد ترازنامه بانک های ایرانی!

شروع موضوع از 06 بهمن 1393 توسط مجید چراغی

آخرین برمبنای 100557

08 بهمن 1393


1 رای ها
0 جواب ها
348 بازدید

سهام خزانه در ایران ممنوع نیست ! ! !

شروع موضوع از 22 دی 1393 توسط مجید چراغی

آخرین برمبنای مجید چراغی

22 دی 1393


0 رای ها
2 جواب ها
33 بازدید

آخرین برمبنای 100557

05 آذر 1393271 نفر از 814 عضو ما 1201 بار در مباحثه ها نظر ارسال کرده اند.