مسائل مهم روز ایران و جهان

A quick guide to gleaning what’s most important in just a few minutes

0 رای ها
5 جواب ها
344 بازدید

آخرین برمبنای ghasemi147n@gmail.com

23 مهر 1397


0 رای ها
7 جواب ها
293 بازدید

مسائل مهم روز ایران

شروع موضوع از 14 آذر 1393 توسط Amir Farzanefar

آخرین برمبنای ghasemi147n@gmail.com

23 مهر 1397


1 رای ها
0 جواب ها
180 بازدید

"Big Four "plan to set up in Iran

شروع موضوع از 28 آذر 1395 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

28 آذر 1395


0 رای ها
3 جواب ها
124 بازدید

چــالـش اسـتعداد و نیروی انسانی ماهر

شروع موضوع از 18 اسفند 1393 توسط مجید چراغی

آخرین برمبنای مجید چراغی

25 اسفند 1393


0 رای ها
2 جواب ها
89 بازدید

انجماد ترازنامه بانک های ایرانی!

شروع موضوع از 06 بهمن 1393 توسط مجید چراغی

آخرین برمبنای 100557

08 بهمن 1393


1 رای ها
0 جواب ها
603 بازدید

سهام خزانه در ایران ممنوع نیست ! ! !

شروع موضوع از 22 دی 1393 توسط مجید چراغی

آخرین برمبنای مجید چراغی

22 دی 1393


0 رای ها
2 جواب ها
73 بازدید

آخرین برمبنای 100557

05 آذر 1393273 نفر از 937 عضو ما 1216 بار در مباحثه ها نظر ارسال کرده اند.