زبان و ترجمه تخصصی

0 رای ها
8 جواب ها
800 بازدید

The ESSENTIAL ACCOUNTING DICTIONARY

شروع موضوع از 11 شهریور 1393 توسط 100557

آخرین برمبنای koohbormehdi@gmail.com

08 شهریور 1397


0 رای ها
0 جواب ها
115 بازدید

محدودیت های صورت سود و زیان در حسابداری

شروع موضوع از 23 تیر 1397 توسط fgit125@gmail.com

آخرین برمبنای fgit125@gmail.com

23 تیر 1397


1 رای ها
19 جواب ها
1/9K بازدید

برخی از لغات و اصطلاحات حسابداری و حسابرسی

شروع موضوع از 29 مهر 1393 توسط مجید چراغی

آخرین برمبنای radin7@yahoo.com

24 خرداد 1397


0 رای ها
0 جواب ها
247 بازدید

Trademarks in Auditing

شروع موضوع از 18 بهمن 1395 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

18 بهمن 1395


0 رای ها
0 جواب ها
310 بازدید

Activity-Based Costing Method in Accounting

شروع موضوع از 01 مهر 1394 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

01 مهر 1394


0 رای ها
0 جواب ها
399 بازدید

Control self-assessment

شروع موضوع از 27 مرداد 1394 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

27 مرداد 1394


0 رای ها
0 جواب ها
175 بازدید

آخرین برمبنای S.Shokri

05 مهر 1393


0 رای ها
2 جواب ها
3/4K بازدید

بررسی مقابله ای ساخت جمله(1):(Contrastive Analysis)

شروع موضوع از 04 مهر 1393 توسط S.Shokri

آخرین برمبنای S.Shokri

05 مهر 1393


0 رای ها
0 جواب ها
282 بازدید

نگاهی به سیر تحول فرهنگ های لغات مترادف و متضاد

شروع موضوع از 01 مهر 1393 توسط S.Shokri

آخرین برمبنای S.Shokri

01 مهر 1393272 نفر از 1027 عضو ما 1218 بار در مباحثه ها نظر ارسال کرده اند.