حسابرسی

موضوعات و مباحث تخصصی مرتبط با حسابرسی

0 رای ها
4 جواب ها
4/5K بازدید

حسابرسی مبتنی بر ریسک - نشریه 150

شروع موضوع از 08 دسامبر 2014 توسط mehrdad7

آخرین برمبنای azizabady@gmail.com

22 اُكتبر 20170 رای ها
5 جواب ها
163 بازدید

چرا شرکتها حساب سازی می‌کنند؟

شروع موضوع از 03 فوريه 2017 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

28 فوريه 2017


0 رای ها
1 جواب
9/1K بازدید

منابع آزمون حسابداران رسمی

شروع موضوع از 28 ژانويه 2015 توسط mehrdad7

آخرین برمبنای mehrdad7

31 ژانويه 2015


0 رای ها
7 جواب ها
1/6K بازدید

تایم شیت

شروع موضوع از 19 دسامبر 2014 توسط mehrdad7

آخرین برمبنای 100557

28 ژانويه 2015


1 رای ها
1 جواب
88 بازدید

فاصله انتظارات

شروع موضوع از 22 ژانويه 2015 توسط Amir Farzanefar

آخرین برمبنای Amir Farzanefar

25 ژانويه 2015


0 رای ها
3 جواب ها
537 بازدید

سوال - شبیه ساز مونت کارلو

شروع موضوع از 24 ژانويه 2015 توسط mehrdad7

آخرین برمبنای 100557

25 ژانويه 2015


0 رای ها
12 جواب ها
178 بازدید

تجربه های به ظاهر قانونی

شروع موضوع از 14 دسامبر 2014 توسط mehrdad7

آخرین برمبنای 100557

25 ژانويه 2015


0 رای ها
1 جواب
147 بازدید

انبار گردانی اقلام امانی

شروع موضوع از 13 ژانويه 2015 توسط diba.golestani

آخرین برمبنای 100557

14 ژانويه 2015


1 رای ها
2 جواب ها
181 بازدید

حسابرسی مشترک؛ بهبود یا تخریب کیفیت حسابرسی

شروع موضوع از 04 ژانويه 2015 توسط 100769

آخرین برمبنای 100769

11 ژانويه 2015


0 رای ها
15 جواب ها
679 بازدید

حسابرسی داخلی

شروع موضوع از 17 دسامبر 2014 توسط 100769

آخرین برمبنای diba.golestani

30 دسامبر 2014


0 رای ها
2 جواب ها
1/7K بازدید

نکته تخفیفات خرید و فروش

شروع موضوع از 28 دسامبر 2014 توسط mehrdad7

آخرین برمبنای 100557

29 دسامبر 2014


0 رای ها
5 جواب ها
114 بازدید

عدم تعلق به واحد مورد رسیدگی - هزینه ها

شروع موضوع از 28 دسامبر 2014 توسط mehrdad7

آخرین برمبنای 100769

29 دسامبر 2014


0 رای ها
3 جواب ها
87 بازدید

مشکلاتی از نوع کالای امانی

شروع موضوع از 27 دسامبر 2014 توسط mehrdad7

آخرین برمبنای 100769

28 دسامبر 2014


3 رای ها
2 جواب ها
274 بازدید

شاخص هاي عمليات مشکوک در حسابرسي

شروع موضوع از 03 دسامبر 2014 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

26 دسامبر 2014


0 رای ها
5 جواب ها
1/5K بازدید

نرم افزار حسابرسی

شروع موضوع از 15 دسامبر 2014 توسط mehrdad7

آخرین برمبنای 100557

17 دسامبر 2014


0 رای ها
1 جواب
77 بازدید

مدیریت و حسابرسی

شروع موضوع از 14 دسامبر 2014 توسط mehrdad7

آخرین برمبنای 100557

17 دسامبر 2014


0 رای ها
2 جواب ها
392 بازدید

چرخه حسابرسی

شروع موضوع از 10 دسامبر 2014 توسط Amir Farzanefar

آخرین برمبنای 100769

13 دسامبر 2014


0 رای ها
2 جواب ها
151 بازدید

نرم افزار برنامه ریزی در حسابرسی

شروع موضوع از 08 دسامبر 2014 توسط mehrdad7

آخرین برمبنای mehrdad7

11 دسامبر 2014


0 رای ها
2 جواب ها
1/5K بازدید

نامه مدیریت

شروع موضوع از 07 دسامبر 2014 توسط mehrdad7

آخرین برمبنای mehrdad7

08 دسامبر 2014


0 رای ها
0 جواب ها
111 بازدید

دانستن حقوق برای حسابرسان الزامیست - پیوست

شروع موضوع از 08 دسامبر 2014 توسط mehrdad7

آخرین برمبنای mehrdad7

08 دسامبر 2014


0 رای ها
8 جواب ها
2/1K بازدید

آزمون جامعه حسابداران رسمی ایران

شروع موضوع از 13 اُكتبر 2014 توسط va.b

آخرین برمبنای 100557

01 دسامبر 2014


0 رای ها
3 جواب ها
72 بازدید

نظرسنجي

شروع موضوع از 22 نوامبر 2014 توسط 100707

آخرین برمبنای 100707

23 نوامبر 2014


1 رای ها
2 جواب ها
176 بازدید

دید نسبت به حسابرس (خواهشا به هیچ کسی برنخورد)

شروع موضوع از 25 اُكتبر 2014 توسط 100769

آخرین برمبنای 100769

26 اُكتبر 2014


0 رای ها
1 جواب
90 بازدید

کیفیت حسابرسی

شروع موضوع از 25 اُكتبر 2014 توسط 100769

آخرین برمبنای 100557

25 اُكتبر 2014


0 رای ها
1 جواب
69 بازدید

ثبت شرکت حسابداری و حسابرسی

شروع موضوع از 21 اُكتبر 2014 توسط andayeshgar

آخرین برمبنای 100557

21 اُكتبر 2014


0 رای ها
0 جواب ها
287 بازدید

نقاط قوت و ضعف چک لیستهای حسابرسی

شروع موضوع از 20 اُكتبر 2014 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

20 اُكتبر 2014


0 رای ها
11 جواب ها
2/5K بازدید

acca

شروع موضوع از 21 سپتامبر 2014 توسط ABOLFAZL

آخرین برمبنای 100557

14 اُكتبر 2014


0 رای ها
1 جواب
812 بازدید

تفاوت بین شواهد حسابرسی و مدارک موید در چیست؟

شروع موضوع از 07 اُكتبر 2014 توسط 100769

آخرین برمبنای 100557

09 اُكتبر 2014266 نفر از 724 عضو ما 1174 بار در مباحثه ها نظر ارسال کرده اند.