ابزارها و فنون حسابرسی به کمک رایانه

The techniques described in this forum will allow you to dramatically increase your efficiency and effectiveness when analyzing data in excel. Every effort has been made to make this forum as complete and accurate as possible, but no warranty or fitness is implied. The information is provided on an “as is” The authors and the publisher shall have neither liability nor responsibility to any person or entity with respect to any loss or damages arising from the information contained in this forum.
Thanks, HMA Excel Forum

2 رای ها
4 جواب ها
29K بازدید

با فایل اکسل رمزدار چه کنیم

شروع موضوع از 19 نوامبر 2014 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

دیروز


0 رای ها
4 جواب ها
306 بازدید

افزونه اکسل برای حسابرسی به کمک کامپیوتر

شروع موضوع از 05 دسامبر 2017 توسط 100199

آخرین برمبنای 100557

21 ژانويه 2018


0 رای ها
7 جواب ها
858 بازدید

نرم افزار حسابداری رایگان

شروع موضوع از 01 اُكتبر 2016 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

06 ژانويه 2018


0 رای ها
2 جواب ها
167 بازدید

فايل خروجي اكسل نرم افزار نوسا

شروع موضوع از 20 آوريل 2014 توسط admin

آخرین برمبنای soal_was@yahoo.com (1)

05 اُكتبر 2017


0 رای ها
3 جواب ها
216 بازدید

آخرین برمبنای 100199

05 سپتامبر 2017


0 رای ها
8 جواب ها
4/9K بازدید

کاردکس کالا ساده به روش فایفو و لایفو

شروع موضوع از 05 دسامبر 2014 توسط 100557

آخرین برمبنای iranhair.net@gmail.com

22 مه 2017


0 رای ها
1 جواب
342 بازدید

یافتن خانه‌های ادغام شده در اکسل

شروع موضوع از 21 نوامبر 2015 توسط 100557

آخرین برمبنای rainboy75@yahoo.com

26 آوريل 2017


0 رای ها
2 جواب ها
557 بازدید

اشنایی با نرم افزار حسابرسی ACL

شروع موضوع از 03 فوريه 2017 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

21 فوريه 2017


0 رای ها
7 جواب ها
7/4K بازدید

تاریخ شمسی در اکسل

شروع موضوع از 19 مه 2014 توسط admin

آخرین برمبنای 100557

11 اوت 2016


0 رای ها
3 جواب ها
4/6K بازدید

جمع سلول های رنگی در اکسل

شروع موضوع از 25 اُكتبر 2015 توسط Amir Farzanefar

آخرین برمبنای 100557

02 دسامبر 2015


0 رای ها
2 جواب ها
458 بازدید

استفاده از SUMIF

شروع موضوع از 23 سپتامبر 2015 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

06 اُكتبر 2015


0 رای ها
0 جواب ها
4/7K بازدید

تهیه صورت گردش وجوه نقد با استفاده از کاربرگ

شروع موضوع از 02 اُكتبر 2015 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

02 اُكتبر 2015


1 رای ها
2 جواب ها
1/2K بازدید

فيلتر افقي در اكسل

شروع موضوع از 02 اوت 2015 توسط 100843

آخرین برمبنای 100557

12 اوت 2015


1 رای ها
18 جواب ها
13K بازدید

تابع جدا کردن عدد از متن

شروع موضوع از 13 آوريل 2014 توسط admin

آخرین برمبنای 100557

28 ژوئيه 2015


0 رای ها
1 جواب
129 بازدید

Find and Replace

شروع موضوع از 24 ژوئيه 2015 توسط 100557

آخرین برمبنای a.a

24 ژوئيه 2015


1 رای ها
1 جواب
564 بازدید

فنون رایانه ای کشف تقلب مبتنی بر اکسل

شروع موضوع از 06 ژوئيه 2015 توسط Amir Farzanefar

آخرین برمبنای Amir Farzanefar

18 ژوئيه 2015


1 رای ها
1 جواب
391 بازدید

کار با تابع SUBSTITUTE

شروع موضوع از 18 ژوئن 2015 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

21 ژوئن 2015


2 رای ها
2 جواب ها
257 بازدید

آخرین برمبنای mehrdad7

07 ژوئن 2015


0 رای ها
11 جواب ها
679 بازدید

جمع کدام اعداد x میشود؟

شروع موضوع از 26 دسامبر 2014 توسط amjadam

آخرین برمبنای 100557

07 ژوئن 2015


0 رای ها
9 جواب ها
1K بازدید

تغییر نحوه نمایش عددی خانه ها

شروع موضوع از 01 فوريه 2015 توسط diba.golestani

آخرین برمبنای 100557

07 مارس 2015


1 رای ها
0 جواب ها
347 بازدید

مرتب کردن اطلاعات با استفاده از لیستهای سفارشی

شروع موضوع از 23 دسامبر 2014 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

23 دسامبر 2014


0 رای ها
12 جواب ها
989 بازدید

قانون بنفورد

شروع موضوع از 06 آوريل 2014 توسط admin

آخرین برمبنای mehrdad7

18 دسامبر 2014


0 رای ها
8 جواب ها
803 بازدید

سوال add in اکسل acl

شروع موضوع از 06 دسامبر 2014 توسط mehrdad7

آخرین برمبنای mehrdad7

11 دسامبر 2014


1 رای ها
0 جواب ها
92 بازدید

مشکل کار با افیس 2003 در شرکتهای صاحبکار

شروع موضوع از 21 نوامبر 2014 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

21 نوامبر 2014


0 رای ها
10 جواب ها
4/1K بازدید

کار با Pivot Table چگونه است ؟

شروع موضوع از 21 آوريل 2014 توسط admin

آخرین برمبنای 100397

20 نوامبر 2014


0 رای ها
1 جواب
455 بازدید

powerpivot

شروع موضوع از 13 نوامبر 2014 توسط amjadam

آخرین برمبنای 100557

13 نوامبر 2014


0 رای ها
0 جواب ها
352 بازدید

کدام فرمول vlookup یا index match یا VLOOKUP MATCH

شروع موضوع از 03 اُكتبر 2014 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

03 اُكتبر 2014


0 رای ها
0 جواب ها
246 بازدید

کار با function ها

شروع موضوع از 27 سپتامبر 2014 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

27 سپتامبر 2014


0 رای ها
0 جواب ها
5/6K بازدید

جستجوی پویا با استفاده از فرمول ترکیبی INDEX و MATCH

شروع موضوع از 05 سپتامبر 2014 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

05 سپتامبر 2014


0 رای ها
1 جواب
1/5K بازدید

ترکیب VLOOKUP MATCH

شروع موضوع از 31 اوت 2014 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

05 سپتامبر 2014


0 رای ها
1 جواب
12K بازدید

معرفی تابع VLOOKUP و چگونگی استفاده از آن

شروع موضوع از 22 اوت 2014 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

02 سپتامبر 2014


0 رای ها
0 جواب ها
1/8K بازدید

معرفی تابع MATCH و چگونگی استفاده از آن

شروع موضوع از 31 اوت 2014 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

31 اوت 2014


0 رای ها
2 جواب ها
1/9K بازدید

کاربرگ تعیین سطح اهمیت

شروع موضوع از 13 اوت 2014 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

30 اوت 2014


0 رای ها
11 جواب ها
972 بازدید

Transfer a text file into Excel

شروع موضوع از 20 آوريل 2014 توسط admin

آخرین برمبنای 100557

27 اوت 2014


-1 رای ها
3 جواب ها
573 بازدید

قالب بندی حانه هاي مایکروسافت اکسل

شروع موضوع از 24 ژوئن 2014 توسط admin

آخرین برمبنای 100557

26 اوت 2014


0 رای ها
0 جواب ها
1/4K بازدید

معرفی تابع INDEX و چگونگی استفاده از آن

شروع موضوع از 25 اوت 2014 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

25 اوت 2014


0 رای ها
0 جواب ها
2/5K بازدید

معرفی تابع HLOOKUP و چگونگی استفاده از آن

شروع موضوع از 23 اوت 2014 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

23 اوت 2014


0 رای ها
3 جواب ها
1K بازدید

فیلتر نمودن در اکسل بیش از 10000 سطر

شروع موضوع از 10 مه 2014 توسط admin

آخرین برمبنای admin

10 مه 2014


0 رای ها
1 جواب
112 بازدید

نام گذاری سلولها

شروع موضوع از 06 مه 2014 توسط admin

آخرین برمبنای admin

06 مه 2014


0 رای ها
3 جواب ها
1/6K بازدید

آخرین برمبنای admin

05 مه 2014


0 رای ها
6 جواب ها
472 بازدید

معرفی کتاب

شروع موضوع از 29 آوريل 2014 توسط admin

آخرین برمبنای admin

29 آوريل 2014


0 رای ها
2 جواب ها
64 بازدید

کمک

شروع موضوع از 25 آوريل 2014 توسط admin

آخرین برمبنای admin

25 آوريل 2014


0 رای ها
2 جواب ها
44 بازدید

كمك

شروع موضوع از 20 آوريل 2014 توسط admin

آخرین برمبنای admin

20 آوريل 2014


0 رای ها
4 جواب ها
1/1K بازدید

مرتب کردن ستونهای یک جدول

شروع موضوع از 15 آوريل 2014 توسط admin

آخرین برمبنای admin

15 آوريل 2014


0 رای ها
1 جواب
755 بازدید

توابع Database در اکسل

شروع موضوع از 11 آوريل 2014 توسط admin

آخرین برمبنای admin

11 آوريل 2014


0 رای ها
0 جواب ها
72 بازدید

Benford’s Law

شروع موضوع از 06 آوريل 2014 توسط admin

آخرین برمبنای admin

06 آوريل 2014


0 رای ها
4 جواب ها
411 بازدید

آخرین برمبنای admin

22 مارس 2014


0 رای ها
0 جواب ها
99 بازدید

تست 1

شروع موضوع از 11 مارس 2014 توسط admin

آخرین برمبنای admin

11 مارس 2014269 نفر از 789 عضو ما 1183 بار در مباحثه ها نظر ارسال کرده اند.