admin
  • admin
  • 50.8% (معمولی)
  • Administration شروع کننده موضوع
9 سال پیش
در برخی از کاربرگهای حسابرسی تهیه شده تحت اکسل در فرمولهای استفاده شده بجای درج نام سلولها از اسمی غیز اسمهای معمول مثلا A1 یا C2 استفاده شده است.

مثلاً در فرمول زیر عبارت Range در قسمت table_array نوشته شده است.

=(VLOOKUP(A6;Range;7;0)

1. این نام گذاری چگونه انجام میشود؟

2. علت استفاده از این روش چیست؟
admin
  • admin
  • 50.8% (معمولی)
  • Administration شروع کننده موضوع
9 سال پیش
ضمن خوش آمد گویی در خصوص سوالی شما باید عرض کنم نویسنده این فرمول VLOOKUP که شما نوشتید در قسمت table_array یک محدوده نامگذاری شده را به عنوان آدرس مشخص کرده است.

1. برای این کار از بخش Name Box استفاده میکنند که در تصویر زیر مشخص شده است به این روش نامگذاری کردن یک یا چند سل گفته میشود.
![Name Box][1]

2. علت استفاده از این روش ساده شدن فرمول نویسی است فرض کنید باید در چند سل با فرمولهای مختلت ادرس Sheet1!C2:F9 برای بخش مزایا نوشته شود، مسلما نوشتن Benefit خیلی ساده تر است.

3. برای نامگذاری یک یا چند سل نیز ابتدا سل یا سلهای مورد نظر را انتخاب کرده و سپس نام دلخواه را برای آن در قسمت Name Box (کادر سمت چپ نوار فرمول قراردارد) نوشته و سپس دکمه Enter را فشار دهید

![Name box][2]
http://www.ptraining.com/images/blog_pics/namebox.png 
http://oi58.tinypic.com/2s7c3tz.jpg