راهنما

پاسخگویی به یک پیام

در برخی انجمن ها ممکن است که بتوانید به عنوان مهمان هم به مباحث پاسخ دهید ولی در بیشتر انجمن ها نیاز هست که ثبت نام کنید.

کاربر ثبت نام شده می تواند به تالاری از انجمن که اجازه دسترسی به مباحث آن را دارد رفته و پاسخ ارسال نماید. برای پاسخگویی چند گزینه وجود دارد. می توانید بر روی دکمه "ارسال پاسخ" کلیک نمایید و پاسخی در انتهای مبحث اضافه کنید. روش دیگر این است که یک پاسخ سریع در محوطه "پاسخ سریع" که زیر پیامها موجود است ارسال نمایید.

اگر می خواهید به یک پیام خاص پاسخ دهید، دکمه "نقل قول" را کلیک کنید. در این حالت می توانید پیام خود را در زیر پیام نقل قول شده تایپ نمایید.