راهنما

تماس با دیگر اعضاء

شما می توانید با دیگر اعضاء از طریق ایمیل تماس بگیرید. پیوند آن در فهرست اعضاء موجود می باشد.

کلیک بر روی این پیوند، برای شما صفحه ای را باز می کند که می توانید پیام خود را در آن تایپ کنید. پس از اتمام، دکمه فرستادن ایمیل را بفشارید و پیام شما بلافاصله فرستاده خواهد شد.

آیا می توانم نشانی ایمیل ها را ببینم؟

برای رعایت حریم شخصی افراد،نشانی گیرنده ایمیل در طول این فرآیند و نه در هیچ جای دیگر انجمن ، نمایش داده نمیشود.

چرا نمی توانم به برخی اعضاء ایمیل بفرستم؟

اگر پیوند فرستادن ایمیل موجود نیست، بدان معنی است که یا فرستادن ایمیل غیرفعال است و یا عضو مورد نظر دریافت ایمیل از دیگر اعضاء را در تنظیمات خود غیرفعال کرده است.

پیام خصوصی چیست؟

اعضاء انجمن می توانند از طریق فرستادن پیام خصوصی با یکدیگر تماس حاصل کنند.