راهنما

مدیران و ناظران

ناظران، وظیفه نظارت بر تالارها را برعهده دارند. آنها می توانند ارسالها را حذف یا ویرایش کنند، مباحث را جا به جا کنند، و اقداماتی مشابه اینها را در تالار تحت نظارتشان انجام دهند. وظیفه نظارت یک تالار معمولا به کاربرانی داده میشود که درباره موضوع مباحث آن تالار اطلاعات دارند یا برای آن تالار مفید بوده اند.

مدیران کسانی هستند که کلیه امور انجمن را تحت کنترل دارند. چگونگی قالب انجمن، ایجاد و تنظیم تالار های مختلف، چه اطلاعاتی از کاربران بخواهند و چه کسی را ناظر چه تالاری نمایند، از جمله وظایف مدیران است.